MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  OSMANLI-RUS MUHAREBELERİNDE ROMANYA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
  15-16 MAYIS 2024 İSTANBUL

   
  Sempozyum Tarihi: 15-16 MAYIS 2024 İSTANBUL
   
  Sempozyum Yeri: Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi-Yenilevent/İSTANBUL
   
  Düzenleyen kurumlar: Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecektir.
   
  Amaç Ve Kapsam
  XVI. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan Osmanlı-Rus mücadelesi, I. Cihan Harbi de dâhil olmak üzere sıcak çatışmalar şeklinde devam etmiştir. Romanya toprakları bu süre zarfında iki devletin siyasi ve askerî nüfuz alanını etkisinde kalmıştır. Bu vesileyle Osmanlı-Rus Muharebelerinde Romanya’nın konumu ve Türk askeri tarihi ile Romanya askerî tarihinin kesiştiği noktaların ele alınması amaçlanmaktadır. Bunun yanında Eflak-Boğdan coğrafyasının ve bölgedeki nüfusun Osmanlı-Rus muharebelerindeki etkisine dair çalışmalar ortaya koyulacaktır. Bu vesileyle Türk-Romen askeri tarihi çalışmalarına katkı sağlamak ve hazırlanacak kitabın bu kapsamdaki çalışmalara kaynak teşkil etmesi hedeflenmektedir.

   Sempozyum konuları
  - Romanya Askerî Coğrafyası
  - Romanya Coğrafyasının Osmanlı-Rus Savaşlarındaki Etkisi
  - Osmanlı-Rus Siyasî-Askerî Hâkimiyeti Döneminde Bölgedeki Askerî Faaliyetler
  - Osmanlı-Rus Muharebelerinin Bölgedeki Askerî Organizasyona Etkileri
  - Osmanlı-Rus Muharebelerinde Eflak Voyvodalığı’nın Yeri
  - Osmanlı-Rus Muharebelerinde Boğdan Voyvodalığı’nın Yeri
  - Eflak ve Boğdan (Memlekteyn)’da Bulunan Osmanlı Askerî Varlığı
  - Eflak ve Boğdan’da Osmanlı-Rus Mücadelesi ve Rus İşgalleri
  - Osmanlı Rus Harpleri Bağlamında Eflak ve Boğdan (1806-1812, 1828-1829, 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşları)
  - 93 Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu ve Romanya
  - Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Romanya ve Osmanlı Orduları
  - Birinci Dünya Savaşı’nda Romanya Cephesi Muharebeleri
  - Bölgedeki Nüfusun Askerîleşmesi ve Osmanlı-Rus Muharebelerine Etkisi
  - Osmanlı-Rus Savaşlarının Bölgedeki Sosyal Etkisi
   
  Sempozyum Kurulları
  Sempozyum Onur Kurulu Başkanları
  -Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
  -Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı
   
  Sempozyum Yürütücüsü
  -Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
  -Dr. Carmen Sorina RIJNOVEANU - Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü
   
  Düzenleme Kurulu
  - Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  - Doç. Dr. Salim AYDIN - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Dr. Öğr. Üyesi Serkan OSMANLIOĞLU - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Dr. Öğr. Üyesi Coşkun ÜNSAL - Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  - Arş. Gör. Dr. Hamza BİLGÜ - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Öğr. Gör. Dr. Hasan Yapıcı - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu
  - Öğr. Gör. A. Sefa Özkaya - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Arş. Gör. Ahmet TAŞDEMİR - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Arş. Gör. Perihan KARADEMİR - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
   
   
  Bilim Kurulu
  - Prof. Dr. Erhan AFYONCU -Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Feridun EMECEN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  - Prof. Dr. İdris BOSTAN - İstanbul Üniversitesi
  - Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  - Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN - Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR - Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Fatih YEŞİL- Hacettepe Üniversitesi
  - Prof. Dr. Gabor AGOSTON - Georgetown Üniversitesi
  - Prof. Dr. Mahir AYDIN - İstanbul Üniversitesi
  - Prof. Dr. Ömer METİN - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  - Prof. Dr. Pal FODOR – Macaristan Bilimler Akademisi
  - Prof. Dr. Uğur DEMİR - Marmara Üniversitesi
  - Prof. Dr. Virginia AKSAN - McMaster Üniversitesi
  - Doç. Dr. Ahmet ÖNAL - Marmara Üniversitesi
  - Doç. Dr. Mehmet Mert SUNAR - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  - Doç. DR. Bogdan CEOBANU – Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi
  - Dr. Cristina BRAGEA - Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü
  - Dr. Ovidiu CRİSTEA - Nicolae Iorga Tarih Enstitüsü
   
  Sekretarya
  - Hatice CIRIK - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Erkan ÖĞÜTMEN - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Öğr. Gör. Cihan Tayyip Şengül - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Öğr. Gör. Serhat Tertemiz - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Öğr. Gör. Osman Yiğit - Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
   
   
  Başvuru Formları Ve Notlar:
  -Sempozyum dili İngilizce’dir.
  -Sempozyumda bildiri sunmak için Ek 1’deki formun en geç 1 Nisan 2024 tarihine kadar haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  -Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin en geç 1 Mayıs 2024 tarihine kadar Ek 2’deki formu haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.
  -Kabul edilen bildirilerin 1 Ağustos 2024 tarihine kadar Ek 3’teki formata uygun olarak haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.