MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Dr. Öğr. Üyesi Mürsel DOĞRUL
   

    Dr. Mürsel Doğrul, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Çalışmaları ve Asya-Pasifik Çalışmaları alanında uzmanlaşmıştır. Lisans derecesini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2014 yılında alan Dr. Doğrul, lisans ve lisansüstü çalışmaları sırasında Romanya, İspanya ve Ukrayna'da araştırmalar yapmıştır. Dr. Doğrul, 2013 yılında Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda birer aylık stajlarını tamamlamıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden “Japonya'nın Terörle Mücadele Politikası” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi alan Dr. Doğrul, 2021 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde “Japon Dış Politikasında Orta Doğu: Enerjinin Ekonomi Politiği” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Japonya Vakfı bursiyeri seçilerek 2023 yılında Meiji Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmaları Japon dış politikası, enerji politikaları ve güvenlik konularını kapsamaktadır. Dr. Doğrul ayrıca uluslararası güvenlik ve uluslararası ilişkiler literatürünün değişen dinamiklerine odaklanan akademik ve bilimsel çalışmalarıyla alana önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkan Danışmanı görevi bulunan Dr. Doğrul, ileri düzeyde İngilizce ve Orta düzeyde Japonca bilmektedir (ORCID: 0000-0002-0637-843X ve Web of Science Araştırmacı ID: M-5164-2018).

   
   
  İletişim Bilgileri
  İş telefonu: +90 212 398 01 00 / 3047
  E-mail: mdogrul@msu.edu.tr