MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz

  • Millî Savunma Üniversitesi bağlısı eğitim kurumları arasında temel müşterekliği sağlayacak şekilde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim program ve süreçlerinin tasarlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
    
  • Senatonun yeni diploma programlarının açılması veya mevcut olanların biri veya birkaçında öğrenci kabulüne son verilmesiyle ilgili aldığı kararların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bilgisine ve Bakanlığın onayına sunulmasını sağlamak.
    
  • Her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında üniversitenin akademik birimlerinin öğretim/ders programları, içerik ve konu kapsamlarının görüşülüp karara bağlanmak üzere Senatoya sunulmasını sağlamak.
    
  • İhtiyaç hâlinde eğitim ve öğretim programlarını üniversite yerleşkeleri dışındaki sivil/asker öğrencilere ve kursiyerlere erişebilir kılacak uzaktan eğitim ve öğretim altyapısı ve teknolojilerinin kurulmasını ve işleyişini sağlamak.
    
  • Zaruri haller (savaş, olağanüstü hal, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri) dolayısıyla örgün eğitime ara verilmesi veya bir kısım eğitimlerin iptal edilmesi durumunda uygulanacak eğitim programlarının tasarlanmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
    
  • Millî Savunma Üniversitesi bağlısı eğitim kurumlarında hazırlanacak öğretim materyallerinin standartlarının belirlenmesini, konu kapsamlar doğrultusunda ihtiyaç analizlerinin yapılmasını ve oluşan ihtiyaçların ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
    
  • Millî Savunma Üniversitesi bağlısı eğitim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına öğretim tasarımı ve etkili materyal kullanımı konusunda eğitimler sunulması sağlamak.
    
  • Eğitim ve öğretimde yeni teknoloji ve gelişmelerin takip edilmesini ve Millî Savunma Üniversitesi bağlısı eğitim kurumlarında uygulanmasını sağlamak.