MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Öğr. Gör. Serhat TERTEMİZ

   

   1992 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlköğretimi Halil Rüştü İlköğretim Okulu’nda tamamlamasının ardından Üsküdar Cumhuriyet Lisesi’nde Yabancı Dil (İngilizce) bölümünü bitirdi. 2011 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başladı. 2016 yılında lisans eğitimini tamamlamasının hemen ardından aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına başladı. Yüksek lisans eğitimini “Une étude sur Travail d’Emile Zola dans le cadre de la méthode de structuralisme génétique” (Oluşumsal Yapısalcılık Bağlamında Emile Zola’nın Emek Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme) başlığını taşıyan tez çalışmasıyla Aralık 2018’de tamamlayarak bilim uzmanı unvanı aldı. Aynı zamanda 2015 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan da 2020 yılında mezun olmuştur. Özel eğitim kurumlarında ve halk eğitim merkezlerinde Fransızca öğretmenliği yaparak mesleki kariyerine başlamıştır. Ardından Nisan 2020’de Delaware ve California’da merkezlerinin bulunmasının yanı sıra sosyal bilimler alanında çevrimiçi eğitimler veren Humanities Institute’de (https://www.humanitiesinstitute.org/) Türk edebiyatı araştırmacısı olarak görev almaya başlamış ve görevine hâlâ devam etmektedir. Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Kutsi Tecer, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Haldun Taner, Adalet Ağaoğlu ve Fakir Baykurt gibi yazarların nesir eserleri üzerine izleksel inceleme yazıları yazmış bu yazılar kurumun internet sitesinde yayımlanmıştır. Ağustos 2021’de Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Harp Tarihi Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi olarak atanmış ve halen görevine devam etmektedir. İleri seviyede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.
   

  Akademik Çalışmaları:


  Tertemiz, Serhat, Atalay, İrfan, “Oluşumsal Yapısalcılığın İlkeleri ve Zola’nın Emek Adlı Romanı Üzerinde Çözümleme”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), s. 665-683.
  Tertemiz, Serhat, Atalay, İrfan, “Oluşumsal Yapısalcı Eleştiri Merceği Altında Zola’nın Emek’i”, XIV. Frankofoni Kongresi, İstanbul, 8 Mart 2019.

  Çevirileri:


  Débarre, Ségolène, “Kuruluşundan I. Dünya Savaşı’na: Osmanlı Harita Encümeni (1909-1919)”, çev. Serhat Tertemiz, Harp Tarihi Dergisi, sayı 4 (Aralık 2021), s.131-155.

  Sertifikaları:


  Pedagojik Formasyon Sertifikası, İstanbul Üniversitesi HAY Eğitim Fakültesi, 06.06.2020.
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER, 12.07.2019.
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitimcinin Eğitimi, Paris Yunus Emre Enstitüsü, 05.09.2020.
  Bilgisayar İşletmenliği, İSMEK, 14.01.2020.  İletişim Bilgileri
  İş telefonu: 0 (212) 3980100
  E-mail: STEMiZ2@msu.edu.tr