MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Öğr. Gör. Dilek KARABACAK

   

   1978 yılında Manisa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa’da, lise öğrenimini Denizli’de tamamladı. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku bölümünden “Structure and Functions of the European Parliament after 2004 Enlargement (2004 Genişlemesinden Sonra Avrupa Parlamentosunun Yapısı ve İşleyişi)” başlıklı teziyle yüksek lisans diplomasını aldı. 2019 yılında Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Bölümü bünyesindeki Güvenlik Araştırmaları Doktora Programı’na başladı. Program dâhilinde hâlen tez çalışmalarını sürdürmektedir.
   

   Lisans öğrenimi sırasında çeşitli basın ve yayın kuruluşları için yapmaya başladığı çevirileri mezuniyetinin ardından da sürdürdü. 2003 yılında Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Tercüme ve Yayın Şube Müdürlüğü’nde Mütercim olarak göreve başladı. 2016 – 2017 arasında MSÜ Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda, 2017 – 2022 arasında MSÜ Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Dokümantasyon ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde Mütercim olarak çalışmaya devam etti. 01 Eylül 2022 tarihinden bu yana MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Harp Tarihi Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi (İngilizce) olarak çalışmaktadır.
   

   Çeşitli yerelleştirme projelerinde çevirmen, editör ve redaktör olarak çalıştı; belgesel programları, televizyon dizileri ve filmleri için seslendirme ve altyazı çevirileri yaptı; Avrupa Birliği yapısı/işleyişi ve Avrupa Birliği – Türkiye ilişkileri gibi konularda kitap ve kitap bölümleri çevirdi. Seeking of Common Resolution for Energy Security (Enerji Güvenliğine Ortak Çözüm Arayışı) Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı (2009) için bildiri çevirileri yaptı; Security and Cooperation (Turkey – Pakistan) Seminer Bildiri Kitabı (2010), Balkan Savaşları Paneli Bildiri kitabi (2011), 1914’ten 2014’e Yüzüncü Yılında I. Dünya Savaşı Sempozyumu Bildiri Kitabı (2014), Karadeniz ve Kafkasya’da Güvenlik ve İş Birliği Paneli Bildiri Kitabı (2014), 100’üncü Yılında Çanakkale Zaferi Sempozyumu Bildiri Kitabı (2015) için çevirmen, düzeltmen ve redaktör olarak çalıştı. Uluslararası hakemli dergi statüsündeki Güvenlik Stratejileri Dergisi bünyesinde 2006 – 2011 arası Yayın Kurulu Üyesi, 2011 – 2015 arası Yazı Kurulu Üyesi, 2016 yılında Yayın Koordinatörü, 2016 – 2021 yılları arasında Teknik Editör, 2021 yılında Editör Yardımcısı olarak görev yaptı. Hâlen aynı dergi bünyesinde İngilizce Dil Editörü olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca 2017’den bu yana MSÜ bünyesinde çeşitli makale ve kitap çevirileri yapmaya devam etmektedir.
     İletişim Bilgileri
  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 dâhili 3842
  E-mail: dkarabacak@msu.edu.tr