MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  TÜRK HARP SANAYİİ TARİHİ

  SEMPOZYUMU

  12-14 MAYIS 2022 İSTANBUL

   

  Sempozyum Bilgileri

   

  Sempozyum Tarihi: 12-14 Mayıs 2022

   

  Sempozyum Yeri: Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi - Yenilevent/İSTANBUL

   

  Düzenleyen kurumlar: Bu sempozyum, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Akademi ve Türk Tarih Kurumu’nun işbirliği ile düzenlenmiştir.

   

  Sempozyum konuları

   - Silah sistemleri, teknikleri ve teknolojileri: Delici-kesici silahlar, savunma silahları (zırh, kalkan vs.), darbzen silahlar, gerilim mekanizmalı silahlar, ateşli silahlar (top, tüfek vs.), barut (kara barut, dumansız barut vs.), mayın, torpido, güdümlü mermiler, deniz topçuluğu

   - Platformlar: savaş arabaları, top arabaları, zırhlı araçlar (tank, ZMA, ZPT) uçaklar (1. ve 4. nesil uçaklar), deniz platformları (kadırga, kalyon, göke, fırkete, baştarda, patrona, hücumbot, korvet, fırkateyn, muhrip, dretnot, denizaltı, yardımcı sınıf gemiler vs.)

   - Harp sanayii kurumları / işletmeleri: Üretim ve üretim bantları, tedarik zinciri, Tersane, Tophane, Baruthane, Dımışkihane, Lengerhane

   - Harp sanayiine dair şahsiyetler: Askerî sanayii alanında çalışan müteşebbis, mühendis, sivil-asker kişiler

   

  Amaç

   Türk harp sanayii tarihine dair yapılan ve yapılacak olan çalışmalara kaynaklık teşkil edecek çalışmaların zeminini oluşturmak ve Türk harp sanayii üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek Türk harp sanayiine dair gelenekselleşecek şekilde 2 yılda bir düzenlenecek olan sempozyum programlarını başlatmak

   

  Konu ve Kapsamı

   Türk askerî tarihi ve harp sanayiine dair askerî teknoloji tarihi, harp araç-gereçleri, askerî sanayii kurumları, askerî sanayii alanında çalışan şahsiyetler hakkında eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte, kaynak taraması, literatür değerlendirmesi, biyografik çalışmalar, müessese tarihi, kültürlerarası etkileşim vs. temelli çalışmalar

   

  Sempozyum Kurulları

   

  Sempozyum Yürütücüleri

   Zeki ERTÜRK – Savunma Sanayii Başkanlığı

   Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU – MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

   Hüseyin Murat YÜCEL – Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı

   Prof. Dr. O. Cenk AKTAŞ – Savunma Sanayii Akademi Başkanı

   

  Düzenleme Kurulu

   Prof. Dr. Gültekin YILDIZ – Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı

   Zeki ERTÜRK – Savunma Sanayii Başkanlığı

   Doç. Dr. Salim AYDIN – MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   Dr. Fatih ÇALIŞIR – İbn Haldun Üniversitesi

   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜYÜKAKSOY – MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   Dr. Yunus PUSTU – Türk Tarih Kurumu

   Yüksek Kurum Uzmanı Akif ARSLAN – Türk Tarih Kurumu

   

  Bilim Kurulu

   - Prof. Dr. Erhan AFYONCU – Milli Savunma Üniversitesi

   - Prof. Dr. Birol Çetin - Türk Tarih Kurumu

   - Prof. Dr. Gültekin YILDIZ – Milli Savunma Üniversitesi

   - Prof. Dr. Feridun EMECEN – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

   - Prof. Dr. İdris BOSTAN – İstanbul Üniversitesi

   - Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ – Medipol Üniversitesi

   - Prof. Dr. Tuncay ZORLU – İstanbul Üniversitesi

   - Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL – Yeditepe Üniversitesi

   - Prof. Dr. Alb. Hüsnü ÖZLÜ- Milli Savunma Üniversitesi

   - Prof. Dr. Mesut UYAR – Antalya Bilim Üniversitesi

   - Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN – Çankırı Karatekin Üniversitesi

   - Prof. Dr. Enis ŞAHİN – Sakarya Üniversitesi

   - Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

   - Prof. Dr. Fatih YEŞİL – Hacettepe Üniversitesi

   - Prof. Dr. Mahir AYDIN – İstanbul Üniversitesi

   - Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR - Milli Savunma Üniversitesi

   - Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR - Milli Savunma Üniversitesi

   - Prof. Dr. Virginia AKSAN – McMaster University

   - Prof. Dr. Pal FODOR – Hungarian Academy Of Science

   - Prof. Dr. Gabor AGOSTON – Georgetown University

   - Prof. Dr. Osman KÖSE – Milli Savunma Üniversitesi

   - Doç. Dr. Mehmet Mert SUNAR – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

   - Doç. Dr. Alb. Bülent DURGUN – MSB. Arşiv ve Askerî Tar. Daire Bşk.

   - Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

   

  Sekretarya

   - Yeşim HAŞİMOĞLU – Savunma Sanayii Başkanlığı

   - Arş. Gör. Ahmet TAŞDEMİR – MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   - Arş. Gör. Hamza BİLGÜ – MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   - Arş. Gör. Perihan KARADEMİR – MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   - De. Me. Hatice CIRIK - MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   - De. Me. Erkan ÖĞÜTMEN - MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   - Gökhan KOÇ – Türk Tarih Kurumu

   - Işı Tuana AKGÜN – Türk Tarih Kurumu

   

  Sempozyum iletişim bilgileri:

  Telefon: + 90 (212) 398 01 00 / 3173 - 3174 - 3144

  E-mail:  haten.sempozyum@msu.edu.tr

   

  Takvim

   - Sempozyum duyuru: 4 Ocak 2022

   - Bildiri özeti gönderme son tarih: 1 Nisan 2022

   - Katılımcı kesin listesinin ilan tarihi: 20 Nisan 2022

   - Sempozyum programının ilanı: 9 Mayıs 2022

   - Kabul edilen bildirilerin tam metin gönderme tarihi: 1 Mayıs 2022

   

  Konaklama ve Ulaşım Bilgileri:

   Bildiri sunacak katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri kurumlarımız tarafından karşılanacaktır.

   

  Önemli not:

  Sempozyum programı yüz yüze gerçekleştirilecektir.

   - Sempozyum Sosyal Programı: Tematik Gezi

   14 Mayıs’ta Tarih Boyunca İstanbul Boğazı’nın Savunma Anlayışı: Boğaz Tahkimatı, Kaleler, Tabyalar

   - Sergi (12-13 Mayıs): Sempozyum süresi boyunca açık kalacak olan sergi, Haluk Perk Müzesi Koleksiyonlarında bulunan harp araç-gereçlerini ihtiva edecektir.

   

  Başvuru Formları:

   - Sempozyumda bildiri sunmak için ek 1’deki formun en geç 1 Nisan 2022 tarihine kadar haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

   - Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerin en geç 6 Mayıs 2022 tarihine kadar ek2deki formu haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda 9 Mayıs 2022 tarihinde olumlu/olumsuz cevap verilecektir.

  Kabul edilen bildirilerin 1 Mayıs 2022 tarihine kadar Ek 3’teki formata uygun olarak haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.