Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Uluslararası Türk Askerî Eğitim ve Öğretim Tarihi Sempozyumu
     
        Milli Savunma Üniversitesi – Türk Tarih Kurumu işbirliği ile MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde MSÜ Yenilevent yerleşkesinde düzenlenen “Uluslararası Türk Askerî Eğitim ve Öğretim Tarihi Sempozyumu” Fatih HATEN Müdürü Prof.Dr. Bünyamin Kocaoğlu, MSÜ Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Birol Çetin’in protokol konuşmaları ve açılış oturumu ile başladı. Halûk Perk Askeri Diplomalar Sergisi katılımcılar tarafından gezildi. 200 kişilik katılımın olduğu sempozyum kapsamında 80 bildiri sunuldu. Sempozyum faaliyetleri 21 oturumla tamamlandı.
    Bildiri özetlerine https://www.msu.edu.tr/docs/Sempozyum_Bildiri_Ozetleri.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. Sunulan bildirilerin müteakip dönemde kitap olarak da yayımlanması planlanmaktadır.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43