MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Başkanı

  Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Milli Savunma Üniversitesi
  Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü


  Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Genel Kurul Üyeleri

  Prof. Dr. Erhan AFYONCU Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Kara Harp Okulu Dekanı
  Prof. Dr. Feridun EMECEN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
  Prof. Dr. Mesut UYAR Akdeniz Bilim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  Prof. Dr. Tuncay ZORLU İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
  Prof. Dr. İdris BOSTAN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
  Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Yeditepe Üniversitesi
  Fen-Edebiyat FakültesiTarih Bölümü
  Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞCI  Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
  Prof. Dr. Öğ. Alb.Hüsnü ÖZLÜ Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsü
  Doç.Ulş. Alb.Bülent DURGUN Milli Savunma Bakanlığı  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askerî Tarih Daire Başkanlığı
  Doç. Dr. Salim AYDIN Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yakınçağ Harp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
  Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
  Dr. Öğr. Üyesi Hv.Per.Alb. Atasay ÖZDEMİR Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Sekreteri