MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR
  Arş. Gör. Hamza BİLGÜ

   1993 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarına başladı. 2018 yılında “Türk Parlamento Tarihinde İki Kanatlı Meclisler” başlıklı tez çalışmasını yaparak yüksek lisanstan mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında doktora öğrenimine başladı. 2019 yılı haziran ayında Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi unvanıyla göreve başladı. Doktora eğitimi ve araştırma görevliliği vazifeleri halen devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evlidir.


  Akademik çalışmaları:
   Bilgü, Hamza, Türk Parlamento Tarihinde İki Kanatlı Meclisler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.
  Bilgü, Hamza ve Volkan Unan, “Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Soylulara Yönelik İstihdam Çalışmaları”, Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri, ed. Üzeyir Aydın ve Gülçin Güreşçi, Kütahya 2018, s. 97-114.
  Bilgü, Hamza, Ahmet Taşdemir vd.,Türkiye Salgın Hastalıklar Tarihi Bibliyografyası,  İstanbul 2020.
  Akademik çalışmalarının yanı sıra bir de yayımlanmış öykü kitabı bulunmaktadır.

  İletişim Bilgileri:
  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 / 3197
  Mail Adresi: hbilgu@msu.edu.tr