MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR
  Arş. Gör. Ahmet Taşdemir

   
  1992 yılında Gümüşhane’nin Köse ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Köse’de tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne 2011 yılında başladı. 2015-2016 Yılları arasında Hollanda Leiden Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. 2018 yılında lisans öğrenimini tamamlaması akabinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Yüksek lisansını “An Example of Strategic Command and Coordination Problem in the Ottoman Army: The Battle of Shipka During the Ottoman Russian War of 1877-1878” isimli tez ile Şubat 2021'de tamamladı. 2019'dan beri Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Harp Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
   
  Akademik çalışmaları:
   Taşdemir, Ahmet, "Osmanlı-Alman İlişkilerini Yeniden Okumak: Sultan II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909)", ODTÜ II. Lisans & Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Ankara, 16 Mayıs 2018, s. 1-13.
  Taşdemir, Ahmet, Hamza Bilgü, Serkan Osmanlıoğlu vd.,Türkiye Salgın Hastalıklar Tarihi Bibliyografyası,  İstanbul 2020.
   
  İletişim Bilgileri:
  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 / 3197
  Mail Adresi: atasdemir@msu.edu.tr