MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR
  Öğr. Gör. A. Sefa ÖZKAYA

   

   Lisansta Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisansta Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bölümü, hâlâ devam etmekte olan doktora programında ise İstanbul Üniversitesi Yakınçağ Tarihi alanlarıyla farklı disiplinleri birleştirmeyi amaçlayan A. Sefa ÖZKAYA, Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Harp Tarihi Öğretim Görevlisi kadrosunda görev yapmaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde lisans, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Öğretmen Akademileri’nde harp tarihi, strateji, askerî kültür, İstanbul tarihi ve kültürü, bilim-kültür tarihi alanlarında ders, seminerler vermektedir.
    Sefa Özkaya; yayınlanmış-yayınlanmamış raporlar yazmakta, tecrübî askerî tarih çalışmaları kapsamında tarihî savaş mekanizmalarının kurgulanması üzerine projeler yürütmektedir. Yayınları İstanbul tarihi-kültürü ve askerî tarih-kültür araştırmaları kapsamındadır. İlgili alanlarda resmî ve özel kurumlara danışmanlık yapmakta olan A. Sefa Özkaya 1976’da kurulan İstanbul merkezli TAÇ Vakfı tarafından şeref üyesi seçilerek Türkiye’nin en genç şeref üyesi olmuştur. 2016 yılında TAÇ Vakfı’nda Türkiye’nin ilk düzenli Askerî Konferanslar Serisi’ni başlatmıştır. Konferans serisi, Türkiye’de hala devam eden en eski askerî konferans serisi olma özelliğini devam ettirmektedir.
    Türk Askerî Kültürü adlı 32 yazarlı editöryal kitabı 6 senelik bir çalışmanın sonunda yayınlayarak bugüne kadar Türk askerî tarihine dair yapılmış olan en büyük çalışmayı ortaya koymuş, aynı zamanda kitabın editörlüğünü üstlenerek 140 sayfalık bir de bölüm yazmıştır.
    Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, nükleer savaş, güncel jeostrateji üzerine resmî kurumlara sunmuş olduğu raporlarının bir kısmı strateji makaleleri olarak Anadolu Ajansı’nda yayınlanmıştır. 200 civarında konferans, röportaj vb vermiştir. Askerî tarih, askerî kültür, muharebe sahasının ve teknolojisinin konsept-doktrinel dönüşümü, muharebede stratejik ve taktik yaklaşımlar,  ayrıca İstanbul tarihi ve kültürü üzerine çalışmaktadır.
    Uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildirileri yayınlanan Özkaya’nın, hakemli dergi makalesi, kitap ve yayın editörlükleri, kitap bölümü vb yayınları da bulunmaktadır.
    Çeşitli program ve belgesellere danışmanlık yapmaya devam eden Özkaya, 2017 yılından itibaren de Bosna-Hersek Una-Sana Kantonu Eğitim Kültür Spor Bakanlığı’nın danışmanlığını yapmaktadır. İngilizce ve giriş seviyesinde Almanca bilmektedir.

  İletişim Bilgileri

  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 / 3188
  Email : 
  sozkaya@msu.edu.tr