MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR
  Doç. Dr. Salim AYDIN

   

  Manisa’da doğdu. Alaşehir Lisesi’nde okudu. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 1996'da mezun oldu. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Bölümünde “Selanik-Manastır Demiryolu” adlı yüksek lisans tezini yaptı (1999). Yüksek lisans eğitiminden sonra akademik çalışmalara sekiz yıl ara verdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Osmanlı Basınında Balkan Savaşları (1912-1913)” adlı doktora tezini tamamladı (2012). İstanbul ve Balkanlar üzerine çalışmakta olup, 500’ün üzerinde “Boğaziçi Tarih Semineri” sunumu yaptı. 1996 yılından itibaren Balkanlarda, Osmanlı tarihi ve mimari eserleri araştırma programlarına katıldı. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde akademik yayınları yanında, yine uluslararası ve ulusal kongrelerde bildiriler sundu. Aydın’ın basılmış kitabı ve editörlüğünü yaptığı bir kitap bulunmaktadır. Bazı, film ve televizyon programlarında danışmanlık yaptı. Aydın, 1996'dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarih öğretmenliği yanında 2009-2019 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde öğretim görevlisi (89.Madde) olarak çalıştı. Temmuz 2019’da Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalına Doktor Öğretim üyesi olarak atandı. 26 Haziran – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü müdür vekilliği yaptı. Halen Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

  İletişim Bilgileri
  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 / 3186
  E-mail: saydin4@msu.edu.tr