MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


   

  Arş. Gör. Serkan OSMANLIOĞLU


  1993 yılında Ordu’nun Aybastı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ordu ve Giresun’da tamamladı. 2015’te Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Mustafa Kesbî’nin 1768-1774 Harbi Vekayi? (Değerlendirme- Çeviri Metin)” isimli tez ile 2017’de tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde doktoraya başladı ve “Osmanlı’da Askerî Dönüşüm: Sarıca-Sekbanlar (XVI.-XVIII. Yüzyıllar)” konulu tez çalışması devam etmektedir. 2019’dan beri Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Harp Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2019’a kadar muhtelif projelerde görev alan Serkan Osmanlıoğlu’nun “Kuzguncuk Asiye Sultan ve Haseki Rabia Sultan Yalıları”, X. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, C. I, İstanbul 2019, s. 53-72; “Üsküdar Sempozyumları Bibliyografyası (I-X)”, X. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, C. 3, İstanbul 2019, s. 485-552 başlıklı çalışmaları yayımlanmıştır. Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nce hazırlanan “Türkiye Salgın Hastalıklar Tarihi Bibliyografyası” adlı çalışmada görev alan Osmanlıoğlu, 60 ciltlik “İstanbul Kadı Sicilleri Serisi” çalışmasında da editör yardımcılığı yapmıştır.
   
   
  İletişim Bilgileri
  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 / 3174
  E-mail: sosmanlioglu@msu.edu.tr