MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR
  Arş. Gör. Coşkun ÜNSAL

   

  1992 yılında Ordu’nun Aybastı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Aybastı ve Fatsa’da tamamladı. 2016’da Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “İbrahim Müteferrika, Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Ümem (İnceleme-Metin)” isimli tez ile 2018’de tamamladı. 2018’de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde doktoraya başladı ve “Osmanlı Askerî Teşkilatında Kapıkulu Süvarileri (XVI-XVII. Yüzyıllar)” konulu tez çalışması devam etmektedir. 2019’dan beri Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Harp Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2019’a kadar muhtelif projelerde görev alan Coşkun ÜNSAL’ın “Fethi Gören Beldede Kutlu Gün: 1914-1915 Fetih Kutlamaları ve Üsküdar”, IX. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, C. I, İstanbul 2016, s. 189-201; “Osmanlı Üsküdar’ında Çocuk Olmak (XVI. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında)”, IX. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, C. I, İstanbul 2016, s. 349-377 (C. Yılmaz ile birlikte) başlıklı çalışmaları yayımlanmıştır. Ayrıca 60 ciltlik “İstanbul Kadı Sicilleri Serisi” çalışmasında editör yardımcılığı yaptı; Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nce hazırlanan “Türkiye Salgın Hastalıklar Tarihi Bibliyografyası” adlı çalışmada görev aldı.
   
  İletişim Bilgileri
  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 / 3173
  E-mail::cunsal@msu.edu.tr