MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Öğr. Gör. Dr. Canan PARMAKSIZOĞLU AKSOY

   

  İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini İtalyan Lisesi’nde tamamladı. 2006’da Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2012’de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (İngilizce) Anabilim Dalında “Bailo Agostino Nani'nin Relazione'sine Göre 17. Yüzyıl Başı Osmanlı-Venedik İlişkileri” konulu tez çalışması ile, yüksek onur derecesi ile tamamladı. 2014’te Türk Tarih Kurumu’ndan Avrupa ve Balkan Araştırmaları alanında doktora bursu kazandı. Doktorasını 2021’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Programında “İkinci Viyana Kuşatması Sonrasında Mukaddes İttifak’ın Oluşumu ve Osmanlı-Venedik Savaşları (1684-1699)” konulu tez çalışması ile tamamladı. 2016-2017 yılları arasında Vatikan Gizli Arşivi, Paleografya, Diplomatika ve Arşivcilik Uzmanlık Okulu’nda öğrenim gördü. 2017’de bu okuldan mezun olarak Vatikan Devleti tarafından “archivista (arşiv uzmanı)” unvanı alan ilk Türk oldu. Aynı dönemde Papalık Gregoriana Üniversitesi’nde Yeni ve Yakınçağ’da Papalık ve Kilise tarihi üzerine öğrenim gördü ve sertifika aldı. 2015’te TİKA tarafından “İlk Çanakkale Zaferi 1657, Vatikan Belgelerinden Kapualı Priore Generel Bali Giovanni Bichi Komutasındaki Papalık Kadırgalarının 1657 Senesinde Levant’taki Seyir Defteri - Vatikan Kütüphanesi, Chig.O.IV.57 / La Squadra Pontificia ai Dardanelli 1657” başlıklı kitabı, 2017’de Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nde “Sultan II. Abdülhamid’in Papa XIII. Leo’yu İstanbul’a Daveti / Sultan Abdulhamid II’s Invitation To The Pope Leo XIII To Istanbul” başlıklı makalesi, 2019’da T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi Bildiriler kitabında “Türk Tarih Yazımında Vatikan Arşivleri” başlıklı bildirisi yayınlandı. Yurtdışında ve yurt içinde birçok akademik etkinlikte bildiri sundu. Mayıs 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Harp Tarihi Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Halen bu görevini sürdürmekte, aynı zamanda Ocak 2019 tarihinden beri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile “Vatikan Arşivleri’nde Tarihimiz ile İlgili Belgelerin Araştırılması 1800-1939” projesini yönetmektedir. İtalyanca, İngilizce ve Latince bilmektedir.

  İletişim Bilgileri
  İş telefonu: 0 (212) 398 01 00 / 3171
  E-mail: cparmaksizoglu@msu.edu.tr