MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Müdürün Mesajı
   
   Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Milli Savunma Üniversitesine bağlı olarak 17 Ekim 2017 tarihinde kurulmuştur. Eskiçağlardan günümüze kadar Türk Ordusu savaş meydanlarında büyük zaferler kazanmış ve dünya savaş tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Enstitümüz, başta Türk Harp Tarihi olmak üzere dünya savaş tarihi alanlarında öncelikli olarak, araştırma ve incelemeler yapmak ve bunlara dayalı olarak eserler ortaya koymak amacıyla kuruluşundan beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede harp tarihi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilimsel işbirliği yapmak ve bu suretle yayın, proje ve her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek Enstitümüzün en önemli amaçları arasındadır. Enstitümüz bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ve sempozyumlar düzenlemek, harp tarihi alanıyla ilgili çalıştaylar tertip etmek ve askeri tarih alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirmek şeklindeki faaliyetleri ile de harp tarihi alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
   
   Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Türk Askeri Tarih Komisyonu’nu da bünyesine dahil etmiştir. Bu münasebetle Enstitümüz bundan böyle araştırma, yayın ve bilimsel toplantı gibi faaliyetlerini bu komisyonun da desteği ile çok daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
   
   Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı Öncesi Harp Tarihi Araştırmaları Anabilim Dalı, Yeniçağ Harp Tarihi Araştırmaları Anabilim Dalı ve Yakınçağ Harp Tarihi Araştırmaları Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalını bünyesinde barındırmakta ve nitelikli araştırmalarıyla harp tarihi çalışmalarına önemli katkılar sağlamaktadır.
   
   Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü olarak vizyonumuz Türk ve dünya harp tarihi alanındaki çalışmalara nitelikli çalışmalar ile bilimsel katkı sağlamak ve muzaffer Türk Ordusunun tarihini bilimsel veriler ışığında ortaya koymaktır.