MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

    DHE Tarihçe


        Deniz Harp Enstitüsü 1863 yılında Padişah Sultan Abdülaziz'in Osmanlı Donanması'nda "Kurmay Subay" adı altında bir sınıfın teşkil edilmesi emri üzerine dönemin Kaptan Paşası Ateş Mehmet Salih Paşa tarafından çalışmalara başlanmıştır. Kurmay subaylar hakkında hazırlanan nizamname, 15 Şubat 1864’de yürürlüğe girmiştir. "Erkan-ı Harbiye-i Bahriye Mektebi” (Deniz Kurmay Okulu) Hasköy tersane binası içindeki Divanhane‘de faaliyete geçmiştir (16 Şubat 1864).

        1921 yılında kapanan Deniz Harp Akademisi'nin Mareşal Fevzi ÇAKMAK'ın faaliyete geçirilmesi yolundaki arzusu üzerine; ATATÜRK, 1929 yılında Deniz Harp Akademisinin açılmasını emretmiş ve aynı yıl Deniz Harp Akademisi kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Deniz Harp Enstitüsü; 1864-1921 yıları arasında Hasköy/İstanbul, 1930-1941 yılları arasında Yıldız Sarayı/İstanbul’da, 1941-1946 yılları arasında Ankara’da, 1946-1975 Yıldız Sarayı/İstanbul’da, 1975-2006 Y.Levent/İstanbul’da, 2006-2008 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi binasında eğitim vermiş, 06 Ekim 2008 tarihinde deprem tadilatı tamamlanmıştır.


        Üniversite bünyesinde kadro ve teşkilat yapısı yenilenen Kara/Hava/Deniz Harp Enstitüsü Müdürlüğü, halen Yenilevent/İstanbul yerleşkesindeki binasında faaliyetlerine devam etmektedir.