Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Tarihi Dökümanlar

    Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan Osmanlıca, İngilizce, Almanca ve Fransızca yayınların bulunduğu bölümdür. 
     
    Isı, ışık ve nem açısından uygun ortamda muhafaza edilen bu yayınlardan,  MSÜ personeli ve öğrencileri faydalanmaktadır. Ödünç verilmez, kütüphane içinde yararlandırılır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43