MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Harita Bölümü

  Milli Savunma Üniversitesi eğitim ve öğretimde kullanılan haritalar, ölçek ve pafta numaralarına göre muhafaza edilmektedir. 
   
  Kullanıcı, indeksler vasıtasıyla talep edeceği haritanın pafta numarasını belirler.
   
  Haritalar, teslim-tesellüm belgesiyle kullanıcıya ödünç verilir.