Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Kütüphane Kuralları

  Kütüphane salonlarında ve koridorlarında yüksek sesle konuşulmaz.
   
  Açık raf sistemiyle çalışan bölümlerde okuyucu raftan aldığı kitabı, ilgili personelin yerleştirebilmesi için bu bölümlerde bulunan masaların üzerine bırakmalıdır. 
   
  Okuyucu ödünç aldığı dokümanları zamanında ve güvenilir bir şekilde iade etmekle yükümlüdür. Kendi aldığı dokümanı başkasının kullanımına verse bile dokümanın kaybı veya hasar görmesi durumunda kendi sorumludur.
   
  Kütüphane içerisinde cep telefonuyla konuşulmaz. 
   
  Kullanıcılar kendi kişisel eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
   
  Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinası, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz.
   
  Kütüphanede görsel-işitsel materyaller kullanırken kulaklık takılması zorunludur. 
   
  Kütüphane içine yiyecek-içecek ile girilemez.
   
  Çalışma alanları kullanıldıktan sonra temiz bırakılmalıdır. 
   
  Mobilyaların yeri, kullanıcılar tarafından değiştirilemez.
   
  Kütüphaneye ait her türlü kaynağa herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı hakkında yasal işlem yapılır.
   
  Kütüphane materyalleri izinsiz olarak dışarı çıkartılamaz. Olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında yasal işlem yapılır. 
   
  Kütüphaneyi kullanan kişiler yukarıdaki kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43