MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

Başvuru Yapmadan Önce


1. Bilgi edinme başvurusu yapmadan önce, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliği inceleyiniz.

2. Bilgi edinme başvurunuza konu olan talebinizin Milli Savunma Üniversitesi internet sitesinde yayımlanmış olan bilgiler arasında yer alıp almadığını kontrol ediniz.

3. Milli Savunma Üniversitesi Bilgi Edinme Birimlerine başvuru yapmadan önce “Bilgi Edinme Birimi” linkinde yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” başlığını inceleyiniz.

4. Personel ve öğrenci alımları ile ilgili süreçler Milli Savunma Bakalnlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden bu kapsamdaki sorularınız için Milli Savunma Bakanlığının internet sitesini inceleyiniz. Personel ve öğrenci alım faaliyetinin icra edildiği dönemlerde, başvuru zamanları, başvuru kılavuzları, giriş şartları vb. İhtiyac duyabileceğiniz tüm bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır. Başvuru kılavuzlarını inceledikten sonra kılavuzda yer almayan bilgiler için Bilgi Edinme Birimine başvurabilirsiniz.

5. Askerlik ve asker alma işlemleri ile ilgili bilgi edinmek için, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi web sayfasını (asal.msb.gov.tr/) inceleyiniz

6. Bilgi edinme başvurunuzu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 6'ncı ve Bilgi Edinme Kanununun uygulanmasına ilişkin Esas ve Usüller Hakkındaki Yönetmeliğin 9 ile 10'uncu maddelerinde belirtilen başvuru usullerine uygun olarak yapınız. Kanun ve Yönetmelik gereği bilgi edinme başvurularının yazılı veya elektronik olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca bilgi edinme başvuru formundaki ilgili maddelerin eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Eksik ya da yanlış bilgiler içeren başvurularınız değerlendirmeye alınmaz.

(a) Yazılı başvurularda; ad soyad, açık adres ve imzanın belirtilmesi,

(b) Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ad, soyad, T.C. Kimlik Nu. ve adresin belirtilmesi,

(c) Talep edilen bilgi veya belgenin açık olarak belirtilmesi,

(ç) İstenen cevabın elektronik olması halinde elektronik posta adresinin belirtilmesi,

(d) Tüzel kişiler için yapılan müracaatlarda onaylı yetki belgesi gerekmektedir.

7. Yargı denetimi dışında kalan işlemler, devlet sırrına, ülkenin ekonomik çıkarlarına, istihbarata, idari soruşturma ile adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, ticari sır, fikir ve sanat eserleri, kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler ile mütalaa talepleri, gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler niteliğindeki başvurular 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği kısmen veya tamamen reddedilir.

8. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 21’inci maddesi gereği; özel hayatın gizliliği kapsamında adres, telefon nu. vb. özel bilgiler verilememektedir.

9. Bilgi edinme başvurularınızın, Kanunun 10’uncu Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereği ücretlendirilebileceğini biliniz.

10. Kanunun 11’inci, Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereği bilgi veya belgeye erişim 15 İş Gününde sağlanır. Ancak istenen bilgi veya belgenin başvurulan kurum veya kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda, bilgi veya belgeye erişim 30 İş Günü içinde sağlanır.

   
CİMER