Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    MSÜ Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü(ATASAREN) 3’üncü Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı’na İştirakı

      Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Müdürlüğü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı adına Dr. Ulş. Alb. Tolga ÖZ, 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Lojistik Derneği (LODER) ile birlikte Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mersin’de gerçekleştirilen 3’üncü Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı’na (LES-3) iştirak etti.
     Lojistik öğreniminin, özellikle ülke dinamikleri çerçevesinde sektörde beliren öğrenim ihtiyacının karşılanmasının öneminin bilinciyle hareket eden ATASAREN Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, lisansüstü program içeriklerinin güncellenmesinde, bundan sonra da sektördeki gelişmeleri takip etmeye devam edecektir.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60