Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  - Tarandığımız Dizinler -


  • EBSCO Publishing-Academic Complete Search
  • International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISOTRC)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Index Copernicus
  • ULAKBİM TR Dizin
  • SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini
  • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)
  • Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60