Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Müdürün Mesajı


  Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı olarak 14 Kasım 2016 tarihinde faaliyete başlayan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki SAREN’in 15 yıllık kurumsal tecrübe ve geleneğini de devralmıştır.

  MSÜ bünyesinde, sivil-asker akademik personelin birlikte çalışacağı müşterek bir kadro yapısına sahip kılınan Enstitümüz, çoğu Türkiye’de ilk olarak kurulmuş dokuz anabilim dalıyla hem yerel, hem küresel ölçeklerde öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunacaktır. Hâlen öğrenci alımına başlamış Güvenlik Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar, İstihbarat, Harp Tarihi, Savunma Kaynakları Yönetimi, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku lisansüstü öğretim programlarına ek olarak; yakın gelecekte Savaş Araştırmaları, Askerî Sosyoloji, Askerî Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Stratejik İletişim ve Strateji programlarına da öğrenci alımına başlanacaktır.
  ATASAREN olarak vizyonumuz; çağın gereklerine uygun sivil-asker işbirliği içerisinde, yerli ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmek ve bilgi üretmektir. 
  Kadim Doğu efsanelerinde hakikate yolculuğa ve yeniden doğuşa işaret eden Anka Kuşunu kendine sembol seçmiş ATASAREN, ismini aldığı Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ün adını bilim ve düşünce alanında layıkıyla yaşatmaya uğraşacaktır.
   
  Gültekin YILDIZ
  Doç.Dr.
  Enstitü Müdürü
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60