Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Enstitü Müdürü   

  Gültekin Yıldız 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimi İstanbul Özel Alman Lisesinde; lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı.  1998 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Aynı Üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi programında 2002 yılında Yüksek Lisans; 2008 yılında doktora öğrenimini tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçent olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi anabilim dalı kadrosuna atandı. 2013 yılında doçent unvanını kazandı. 2010-2016 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Kara Harp Akademisi ve Deniz Harp Akademisi’nde; 2012-2014 arasında ise Hava Harp Okulu’nda lisans ve yüksek lisans seviyesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2017 yılında Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Yıldız; halen bu enstitünün yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu, Kara Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde derslerine devam etmektedir.

  Doç. Dr. Yıldız’ın akademik uzmanlık alanı Yakınçağ Türk ve Avrupa askeri tarihidir. Ayrıca modern ceza infaz tarihi, modern düşünce tarihi, savaş felsefesi ve profesyonel askeri öğretim de araştırma alanları arasındadır. Danışmanlığında tamamlanan 13 yüksek lisans tezi ve 1 doktora tezi bulunmaktadır. 
  Doç. Dr. Yıldız, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Grup Başkanlığı tarafından desteklenen ve başarıyla tamamlanan bir bilimsel araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bir araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. TÜBİTAK bünyesinde araştırma projesi değerlendirme panelistliği ve proje danışmanlığının yanı sıra; Türkiye Bilimler Akademisi bilimsel ödül hakemliği; çok sayıda yerli ve yabancı dergiye makale hakemliği yapmıştır.
  Doç. Dr. Yıldız’ın basılmış iki adet kitabı; iki kitap editörlüğü; Türkçe ve İngilizce yayımlanmış çok sayıda hakemli makale, kitap bölümü, sempozyum ve kongre bildirisi, ansiklopedi maddesi, ders kitabı ünitesi, kitap değerlendirmesi, Almancadan yapılmış iki adet kitap çevirisi ve Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine yapılmış bir adet kitap aktarısı mevcuttur. Yıldız’ın, Türkiye’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Avusturya ve Rusya Federasyonu’nda iştirak ettiği pek çok bilimsel etkinlik bulunmaktadır. Ayrıca pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda da tek konuşmacı olarak konferanslar vermiştir. 
  Doç. Dr. Yıldız, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca; başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60