MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Tarihçe

   Osmanlı askerî yapısı içinde; Ordumuzun orta kademe yöneticileri ve teknisyenleri olan astsubay gereksinimi ilk başlarda; sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisiyle sivrilmiş erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınmalarıyla sağlanıyordu.

   1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile subay eğitiminde olduğu gibi astsubay eğitiminin de modern yöntemlerle yapılabilmesi için Osmanlı Devleti’nin yedi ordu bölgesinde (İstanbul, Konya, Selânik, Sivas, Halep, Bağdat, Yemen) ilkokul düzeyinde “Küçük Zabit İptidaî Mektepleri” açılmıştır.

   Bu okullardan yetişen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesi amacıyla ortaokul düzeyinde “Küçük Zabit Mektepleri” açılmıştır. Bunlar 1909 yılında kurulan Selânik, Edirne, Beyrut, Erzincan, Bağdat Küçük Zabit Mektepleri ile 1910 yılında İstanbul Râmi Kışlasında Kurulan Sahra Ağır Topçu, 1911 yılında İstanbul Bakırköy’de kurulan Süvari, 1912 yılında İstanbul Halıcıoğlu’nda kurulan Ulaştırma, 1912 yılında İstanbul Balmumcu’da kurulan Jandarma ve 1914 yılında İstanbul Haydarpaşa’da kurulan Sıhhiye Gedikli Küçük Zabit Mektepleridir.

   İlk kurulan okulların bir kısmı savaşların etkisi ve toprak kaybı dolayısıyla kapandılar. 03 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede değişik zamanlarda çeşitli Astsubay Okulları açılmıştır. Bunlar: Ankara, İstanbul ve Konya Gedikli Küçük Zabit İhzarî Mektepleridir. 1938’de lağıv edilen bu okulların yerine Kayseri/Zencidere, Konya ve Elazığ'da Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu açıldı. Bu dönemde açılan bu okullara ilâveten Kırıkkale'de de "Gedikli Erbaş Sanat Okulu" açılmıştır.

   1950’de mevcut “Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulları”na modern bir şekil vermek ve ordu içindeki erbaşlar arasında eşitlik sağlamak maksadıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sonrası da şu okullar açıldı;

   

  •  Kayseri I. Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu,
  •  Konya II. Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu,
  •  Mersin III. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,
  •  Emirdağ IV. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,
  •  Demirci V. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,
  •  Çorum VI. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,
  •  İstanbul / Halıcıoğlu VII. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,
  •  İstanbul / Kuleli VIII. Astsubay Hazırlama Ortaokulu.

   

   1950’den sonra açılan “Astsubay Hazırlama Ortaokulları”ndan Konya’daki hariç tümü 1963 yılına kadar kapatılmıştı. 1966 yılında yapılan bir düzenleme ile Konya’daki “Astsubay Hazırlama Okulu” aynı yıl Çankırı’ya taşınarak “Çankırı Astsubay Sınıf Okulu” adını almıştır. Bu okul 1971 yılından itibaren lise seviyesine yükseltildi ve okulun ismi “Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu” olarak değiştirilmiştir.

   1960 yılında Ankara’da açılan ve ordumuzun teknisyen astsubay gereksinimi karşılayan “Elektronik Erbaş Hazırlama Okulu”, 1964 yılından itibaren lise düzeyine yükseltilmiş ve adı “Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu” olarak değiştirilmiştir.

   1987 yılında Balıkesir’de “Teknik Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur. 1988 yılında Ankara’daki “Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu”nun ve 1997 yılında ise Çankırı’da bulunan “Astsubay Hazırlama Okulu”nun Balıkesir’e taşınmasıyla burada "Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur.

   Bu tarihten itibaren, Bando ve Sağlık sınıfı haricindeki, bütün sınıfları içeren astsubayların yetiştirilmesi için, üç yıllık çok programlı lise olarak eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren okul, 24 Nisan 2002 tarihinde kabul edilen 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ile K. K. Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı adıyla 30 Haziran 2003 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

   Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Milli Savunma Üniversitesi kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu MSÜ kuruluşuna dâhil edilmiştir.

   694 sayılı KHK ile 15 Ağustos 2017 tarihinde Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü teşkil edilerek MSÜ Rektörlüğüne bağlanmıştır.

   Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara Asb. MYO K.lığı ve Kara Asb. MYO Müdürlüğü halen eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

   Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, TSK kuruluşunda bulunan K.K.K.lığına bağlı birliklerde görevlendirilecek yönetici ve teknik astsubay personel yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına deniz piyade sınıfında astsubaylar da yetiştirmektedir. Ayrıca uluslararası anlaşmalar kapsamında dost ve müttefik ülkelerden öğrenciler de yetiştirilmektedir. Bu dönemde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yapılan düzenlemeler sonucunda okul çağdaş ve ileri bir düzeye ulaşmıştır.


  Fotoğraf-1 Elazığ Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu

   

  Fotoğraf-2 Günümüz KAMYO