MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Tarihçe

   Osmanlı askerî yapısı içinde; ordunun orta kademe yöneticileri ve teknisyenleri olan astsubaylara yönelik ihtiyaç, herhangi bir astsubay okulu bulunmadığı için sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisiyle öne çıkmış, kıtalardaki başarılı erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınması ile karşılanmıştır.

              1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile subay eğitiminde olduğu gibi, astsubay eğitiminin de modern yöntemlerle yapılabilmesi maksadıyla Osmanlı Devleti’nin yedi ordu bölgesinde (İstanbul, Konya, Selânik, Sivas, Halep, Bağdat, Yemen) ilkokul düzeyinde “Küçük Zabit İptidaî Mektepleri” açılmıştır.

              Bu okullardan yetişen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesi amacıyla ortaokul düzeyinde “Küçük Zabit Mektepleri” açılmıştır. Bunlar, 1909 yılında kurulan Konya, Selânik, Edirne, Beyrut, Erzincan, Bağdat Küçük Zabit Mektepleri ile 1910 yılında İstanbul Râmi Kışlasında Kurulan Sahra Ağır Topçu, 1911 yılında İstanbul Bakırköy’de kurulan Süvari, 1912 yılında İstanbul Halıcıoğlu’nda kurulan Ulaştırma, 1912 yılında İstanbul Balmumcu’da kurulan Jandarma ve 1914 yılında İstanbul Haydarpaşa’da kurulan Sıhhiye Gedikli Küçük Zabit Mektepleridir.

  İlk kurulan okulların bir kısmı savaşların etkisi ve toprak kaybı dolayısıyla kapanmıştır. 03 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede değişik zamanlarda çeşitli Astsubay Okulları açılmıştır. Bunlar: Ankara, İstanbul ve Konya Gedikli Küçük Zabit İhzarî Mektepleridir. 1938’de lağvedilen bu okulların yerine ise Kayseri/Zincidere, Konya ve Elazığ'da Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulları, Merzifon Gedikli Erbaş Okulu ve bu okullara ilave olarak Kırıkkale'de "Gedikli Erbaş Sanat Okulu" açılmıştır.

              1950’de mevcut “Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulları”na modern bir şekil vermek ve ordu içindeki erbaşlar arasında eşitlik sağlamak maksadıyla yeni bir düzenleme yapılmış ve bu düzenleme ile “Gedikli Erbaş” ifadesi kaldırılmış ve “Astsubay” terimi kullanılmaya başlanmıştır.  Bu düzenleme sonrasında Kayseri ve Konya da mevcut Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokullarına ilave olarak;

              -           Mersin III. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

              -           Emirdağ IV. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

              -           Demirci V. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

              -           Çorum VI. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

              -           İstanbul / Halıcıoğlu VII. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

              -           İstanbul / Kuleli VIII. Astsubay Hazırlama Ortaokulu faaliyete geçirilmiştir.

              1950’den sonra açılan “Astsubay Hazırlama Ortaokulları”ndan Konya’daki hariç tümü 1963 yılına kadar kapatılmış, Konya’daki “Astsubay Hazırlama Okulu”  ise aynı yıl Çankırı’ya taşınarak “Çankırı Astsubay Sınıf Okulu” adını almıştır. Bu okul 1971 yılından itibaren lise düzeyine yükseltilmiş ve okulun ismi “Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu” olarak değiştirilmiştir.

              Ordumuzun teknisyen astsubay ihtiyacını karşılamak maksadıyla 1960 yılında Ankara’da “Elektronik Erbaş Hazırlama Okulu” açılmış, 1964 yılından itibaren lise düzeyine yükseltilerek adı “Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu” olarak değiştirilmiştir.

              Makine, motor, yapı ve sıhhi tesisat teknisyeni yetiştirmek maksadıyla 1987 yılında Balıkesir’de “Teknik Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur. Müteakip süreçte, 1988 yılında Ankara’daki “Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu”nun ve 1997 yılında Çankırı’da bulunan “Astsubay Hazırlama Okulu”nun Balıkesir’e taşınmasıyla astsubay okulları tek bir çatı altında birleştirilmiştir. Ayrıca okul, eğitim müfredatında yapılan düzenlemeye uygun olarak "Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu”na dönüştürülmüştür.

              Bu tarihten itibaren, Bando ve Sağlık sınıfı haricindeki tüm sınıfları içeren astsubayların yetiştirilmesi için, üç yıllık çok programlı lise olarak eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren okul, 24 Nisan 2002 tarihinde kabul edilen 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ile ön lisans eğitimi veren bir yüksekokula dönüştürülmüş ve 30 Haziran 2003 tarihinde K.K. Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır.

              Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu adıyla MSÜ kuruluşuna dâhil edilmiştir.

              Ayrıca 694 sayılı KHK ile 15 Ağustos 2017 tarihinde Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü teşkil edilerek MSÜ Rektörlüğüne bağlanmıştır.

              15 Ocak 2018 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilat ve kadro yapısı yeniden düzenlenen Kara Astsubay MYO Komutanlığı ve Kara Astsubay MYO Müdürlüğü, güncel teknolojiler ve modern eğitim metotlarından istifadeyle uluslararası standartlarda bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

              Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, TSK kuruluşunda bulunan K.K.K.lığına bağlı birliklerde görevlendirilecek yönetici ve teknik astsubay personelin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına deniz piyade ve deniz istihkâm sınıfında astsubaylar da yetiştirmektedir. Ayrıca uluslararası anlaşmalar kapsamında dost ve müttefik ülkelerden öğrenciler de öğrenim görmektedir.

  Elazığ Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu

   

  Günümüz MSÜ Kr.Asb. MYO