Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Poliklinik


  Görevleri:
  1. Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünde sağlık hizmetlerini mevzuata uygun olarak etkin, ekonomik ve kesintisiz olarak yürütmek,
  2. Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki erbaş/erlere,  personel ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerine Birinci Basamak Sağlık Hizmeti sunmak,
  3. Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki erbaş/erlere,  personel ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerine Birinci Basamak Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti sunmak,
  4. Muayene olan personelden bir üst sağlık kuruluşuna sevk edilmesi uygun görülenlerin sevk işlemini yapmak,
  5. Acil tıbbi müdahale gerekli olduğunda hasta ve yaralılara hayat kurtarıcı müdahalede bulunarak en kısa zamanda sağlık teşkillerine ulaşabilmesini sağlayacak şekilde tahliye planlaması yapmak,
  6. Ambulansın 24 saat boyuncu çalışır durumda olması ve tıbbi donanımının yeterli olması için gerekli tedbirleri almak,
  7. Eczane faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak,
  8. Erbaş/erlerin katılış, terhis ve periyodik muayenelerini yapmak,
  9. Erbaş ve erler başta olmak üzere bütün MSÜ Rektörlüğü personeline koruyucu sağlık tedbirleri, mevsimsel enfeksiyon hastalıkları, kişisel hijyen, ilk yardım ve gerekli görülen diğer konularda konferans vermek,
  10. Rehberlik ve Danışma Merkezlerince sorunlu olduğu ve bu sorunlardan dolayı tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerektiği değerlendirilen personelin muayenesini yapmak ve gerektiğinde resmi sağlık kurumlarına sevk etmek,
  11. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için her türlü sıhhi malzeme ikmalini sağlamak,
  12. Garnizonlarda müşterek sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyetleri, Garnizon Koordinatör Baştabibiyle koordine ederek yürütmek,
  13. Poliklinikte görevli personelin hizmet içi eğitimlerini planlamak,
  14. Seferde ve barışta Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri konusunda yapılan protokoller kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine olarak çalışmaktır.
   
  Poliklinik faaliyetleri için tıklayınız.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60