Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  KÜLTÜR İŞLERİ ŞUBESİ


  Görevleri:
  1. MSÜ bünyesinde faaliyet gösteren Enstitüler, Fakülteler ve Yüksek Okullarda eğitim gören öğrencilerin boş zamanlarını daha etkin değerlendirmek ve ilgi alanlarına göre sosyal ve kültürel alanda gelişmelerini sağlamak için yürütülen faaliyetlerin takip ve koordinasyonu sağlamak,
  2. Kültürel, sanatsal, eğitsel alanlarda etkinliklerin düzenlenmesini koordine etmek, (sempozyum, panel, konferans, gezi vb.),
  3. Etkinliklerde yazarlar, sanatçılar, bilim insanları ve üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. işbirliği içinde çalışmalarını koordine etmek,
  4. Öğrenci eğitsel kol faaliyetlerinin düzenlenmesini koordine etmek,
  5. Kültürel ve tarihsel kimliğin oluşturulması ve korunması için geçici ve kalıcı sergiler hazırlamak, sergilemek,
  6. Müzik koroları ve tiyatro gruplarının faaliyetlerini takip etmek,
  7. Hayat boyu eğitim faaliyeti kapsamında Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli olarak sosyal, kültürel, ve beceri temelli resmi statülü kurumsal kurs ve eğitimlerin planlama, icra ve koordinesini yapmaktır.
   
  Kültür ve sanat faaliyetleri için tıklayınız.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60