Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  SAĞLIK, REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ŞUBESİ


  Görevleri:
  1.  Millî Savunma Üniversitesi’nin Sağlık, Rehberlik ve Danışma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve ilgili yeniliklerin sisteme aktarılmasına ilişkin esasları düzenlemek,
  2.  Milli Savunma Üniversitesi personel gücünü sağlık bakımından ayakta tutmak için hastalıklardan koruyucu ve tedavi edici önlemleri belirlemek,
  3.  Sağlık hizmet desteği faaliyetlerini; planlanmak, yönetmek, kontrol ve koordine etmek,
  4.  Sağlık hizmetlerinin daha verimli olmasını sağlamak maksadıyla konuyla ilgili projeler geliştirmek,
  5.  Sağlık kurum ve kuruluşlarının işleyiş sistemlerini analiz etmek ve günün şartlarına göre geliştirici çalışmalarda bulunmak,
  6.  Rehberlik ve Danışma hizmetlerinin amaçlarına ve ilkelerine uygun olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda Rehberlik ve Danışma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve bilimsel gelişmeler ışığında alanla ilgili yeniliklerin sisteme aktarılmasına ilişkin esasları düzenlemek,
  7.  Çevrenin Korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için usul ve esaslar tespit etmek, programlar hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirler almak,
  8.  Beslenme hizmetlerinin amaçlara ve ilkelere uygun olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak, yürütmek ve bilimsel gelişmeler ışığında alanla ilgili yeniliklerin sisteme aktarılmasına ilişkin esasları düzenlemek,
  9.  Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki gıdaların üretiminden tüketimine veya imha edilmesine kadar olan aşamalarının, kanun ve yönergeler çerçevesinde hijyen şartlarına göre yapılmasını kontrol etmek ve sağlamak,
  10. Kan bağışı ile ilgili faaliyetleri yürütülmesini sağlamak,
  11. Sağlık seferberlik hazırlıklarını takip ve koordine etmek,
  12. Sağlıkla ilgili bütün emir, yönerge, talimat ve yayımları inceleme ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,
  13. Sorumluluk sahasındaki evrak, kayıt/rapor ve yazışma işlemlerinin ilgili usullere uygun olarak zamanında yapılmasını ve muhafazasını sağlamaktır.

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60