Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı


     
    İs.Alb. Şenol VAROL  
    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı  

   

  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı;

  a. İnşaat konularına ait projeler hazırlamak, plan ve prensipleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

  b. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlılarının SHP, OYTEP, İNP, Büyük Onarım ve BMP Teklifleri’nin planlama, koordine, uygulama, denetim ve takibini kontrol etmek, 
  c. İnşaat  faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak, Bölge İnşaat Emlak Bölge Başkalıkları ile koordineli olarak ihale öncesi, ihale sonrası, denetim ve kontrolleri ve kabul aşamalarını kadar kontrol edilmesini, sürat, sağlamlık, sadelik, ekonomi ve standardizasyonu kontrol etmek, 
  d. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlılarının inşaat emlak konularında Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenekleri ihtiyaç makamlarına tahsis edilmesini sağlamak,
  e. Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlıların taşınmaz mallarının, tahsis, kamulaştırma, devir, işgal ve tecavüzler, kayıt silme, saymanlık, şehitlik, kiralama, harita ve kadastro, imar, satış (189 sayılı kanun), protokollü işler ve dava işlemleri, Bölge İnşaat Emlak Bölge Başkalıkları ile koordineli olarak planlamk, koordine etmek, uygulamak, denetim ve takibini yapılmasını sağlamak,
  f. Rektöre İnş. ve Eml. konularında müşavirlik yapmak.

  2. Yapı İşleri Teknik ve Denetim Şube Müdürü;

  a. Emlak konularına ait prensipleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

  b. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlılarının SHP, OYTEP, İNP, Büyük Onarım ve BMP Teklifleri’nin planlama, koordine, uygulama, denetim ve takibini sağlamak, 
  c. İnşaat  faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak, Bölge İnşaat Emlak Bölge Başkalıkları ile koordineli olarak ihale öncesi, ihale sonrası, denetim ve kontrolleri ve kabul aşamalarını kadar kontrol edilmesini sağlamak, sürat, sağlamlık, sadelik, ekonomi ve standardizasyonu temin etmek; 
  d. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanına İnşaat konularında müşavirlik yapmak.

  3. Emlak Şube Müdürü

  a. Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlıların taşınmaz mallarının, tahsis, kamulaştırma, devir, işgal ve tecavüzler, kayıt silme, saymanlık, şehitlik, kiralama, harita ve kadastro, imar, satış (189 sayılı kanun), protokollü işler ve dava işlemleri, Bölge İnşaat Emlak Bölge Başkalıkları ile koordineli olarak planlamk, koordine etmek, uygulamak, denetim ve takibini yapmak,

  b. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanına Emlak konularında müşavirlik yapmak.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60