Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  O.Kaan ÖZEV

  Tankçı Albay

  Destek Hizmetleri Daire Başkanı

   

   

  MSÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevi; 

  - MSÜ merkez teşkilatının ikmal, bakım ve ulaşım faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek ve bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,

  - Yerleşkenin iç, dış çevre güvenlik ve emniyet hizmetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek, takip ve kontrolünü sağlamak,bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,

  - Yerleşkenin askeri harekat ve eğitim konularını planlamak, koordine etmek, yürütmek, takip ve kontrolünü sağlamak, bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,

  - Bina ve tesislerin küçük inşaat bakım, onarım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

  - Yerleşke sınırları içerisinde bulunan her türlü bina, tesisat, malzeme ve arazide; yangın çıkmasına karşı önleyici tedbirleri almak ve çıkacak yangınlara müdahale etmek,

  - Bina ve tesislerin elektrik ve aydınlatma sistemlerini kurmak ve işletmek,

  - Her türlü ulaştırma hizmetini mevzuat hükümlerine göre karşılamak, uygulanmasını kontrol ve koordine etmek,

  - Yerleşke içerisinde kantin faaliyetlerini yürütmek,

   

  Daire Başkanlığı

  - Lojistik Destek Şubesi Müdürlüğü,

  - Güvenlik Şubesi Müdürlüğü,

  - Askeri Harekat ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü,

  - Kantin Başkanlığı,

  - Destek Kıtaları Grup Komutanlığı,

  - Cari İşlemler ve Kaynak Yönetim Kısmından müteşekkildir.

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60