Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı


   

  MSÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevi; 

  - MSÜ merkez teşkilatının ikmal, bakım ve ulaşım faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek ve bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,

  - Yerleşkenin iç, dış çevre güvenlik ve emniyet hizmetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

  - Bina ve tesislerin küçük inşaat bakım, onarım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

  - Yerleşke sınırları içerisinde bulunan her türlü bina, tesisat, malzeme ve arazide; yangın çıkmasına karşı önleyici tedbirleri almak ve çıkacak yangınlara müdahale etmek,

  - Bina ve tesislerin elektrik ve aydınlatma sistemlerini kurmak ve işletmek,

  - Her türlü ulaştırma hizmetini mevzuat hükümlerine göre karşılamak, uygulanmasını kontrol ve koordine etmek,

  - Gündüz Çocuk Bakımevi hizmetlerini yürütmek,

  - Yerleşke içerisinde kantin faaliyetlerini yürütmek,

  - Kampüs içerisinde; gazino, vardiya yatakhaneleri, lokanta, kafeterya ve mevcut diğer ünitelerde verilecek hizmetleri düzenlemek ve yürütmektir. 

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60