Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  SAREN TEZ KATALOGU


  S.
  NO.
  ADI SOYADI ABD TÜR PR YILI TEZ ADI AKADEMİK UNVANI TEZ DANIŞMANI /
  İKİNCİ DANIŞMAN
  YÖK ALANI/KONUSU ERİŞİLEBİLİRLİK
  1 Dila UNGAN KAVAK DR 2013 Avrupa Birliği'nin (AB) ortak dış ve güvenlik politikasının (ODGP) etkinleştirilmesi ve AB'nin uluslararası rolü Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  2 Cenk ÖZGEN DR 2014 Deniz Kuvvetleri'nin enerji güvenliğindeki rolü: Türkiye örneği Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Denizcilik; Enerji; Savunma ve Savunma Teknolojileri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  3 Serkan SERT DR 2014 Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu dış politikası analizi Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  4 Hacı Murat SÖNMEZ DR 2014 Sert güç unsuru silahlı kuvvetlerin yumuşak güç kapsamında kullanılması: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Balkanlar özelinde modelleme Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 12.01.2018)
  5 Cumhur EKEN DR 2015 Rusya'nın Batı'yla ilişkilerine etki eden içsel faktörler: Putin Dönemi (2000-2008) Prof.Dr. Yaşar ONAY Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  6 Mehmet Can KASAPOĞLU STRJ DR UGS 2011 Düşük yoğunluklu çatışmalarda konvansiyonel güçlerin kullanılması: 1991-1999 Türk Silahlı Kuvvetleri örneği Prof.Dr. Hasan Selçuk KÖNİ Kamu Yönetimi; Savunma ve Savunma Teknolojileri; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  7 Övgü KALKAN STRJ DR UGS 2011 Etnilerin siyasallaşması sürecinde bölgesel güçlerin rolü: Hindistan-Sri Lanka ilişkisi Doç.Dr. Saadet Gülden AYMAN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  8 Murat ÇİMEN STRJ DR UGS 2011 Türkiye ekonomi politikalarının ekonomik bağımlılık üzerine etkileri Prof.Dr.
  Prof.Dr.
  Hasan SAYGIN
  İbrahim Özer ERTUNA 
  Ekonomi; Siyasal Bilimler; Türk İnkılap Tarihi YÖK Ulusal Tez Merkezi
  9 Emre BAYSOY STRJ DR UGS 2012 Bölgeselcilik olgusu çerçevesinde Doğu Akdeniz'in yenilenen jeopolitiği Prof.Dr. Cengiz OKMAN Siyasal Bilimler; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  10 Mehmet Doğan ÜÇOK STRJ DR UGS 2012 2000 sonrası dönemde ABD ve RF'nin Gürcistan'a yönelik enerji politikalarının ekonomi-politik kuram çerçevesinde analizi Prof.Dr.
  Dr.
  Hasan Selçuk KÖNİ
  Ragıp Kutay KARACA
  Enerji YÖK Ulusal Tez Merkezi
  11 Emin Cihangir AKŞİT STRJ DR UGS 2012 Stratejik planlamanın Türkiye'nin milli güvenlik stratejilerinin oluşturulmasında kullanım sorunları ve bir model önerisi Prof.Dr. Haydar ÇAKMAK Kamu Yönetimi; Savunma ve Savunma Teknolojileri; Siyasal Bilimler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 17.03.2018)
  12 Atasay ÖZDEMİR STRJ DR UGS 2013 Uluslararası sistemdeki etkin aktörlerin İran'ın nükleer programına yaklaşımları Prof.Dr. Hasan SAYGIN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  13 Kemal OLÇAR STRJ DR UGS 2013 Türkiye'nin yoğun göç alan bölgelerinde meydana gelen sorunların güvenlik bağlamında analizi; İstanbul, Tuzla, Şifa mahallesi örneği Prof.Dr. Akile GÜRSOY Sosyoloji YÖK Ulusal Tez Merkezi
  14 Murat TUNCA STRJ DR UGS 2014 AB-NATO güvenlik iş birliği politikalarında Rusya açmazı Prof.Dr. Haydar ÇAKMAK Uluslararası İlişkiler  YÖK Ulusal Tez Merkezi
  15 Tarık DEMİR STRJ DR UGS 2014 Kolonyal dönemden günümüze jeopolitik bağlamda anklav/eksklav ülke toprakları-güvenlik ilişkisi Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  16 Ceren BALEL STRJ DR UGS 2016 Haber kurgusunda propagandanın bir araç olarak kullanılması: 2003 Irak Savaşı örneği Prof.Dr. Murat ÖZGEN Uluslararası İlişkiler; İletişim Bilimleri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  17 Atasay ÖZDEMİR YL 2005 İslam adına gerçekleştirildiği ifade edilen terör ve Türkiye'ye yansımaları Prof.Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  18 Mehmet BAYKAL YL 2005 Uluslararası göçün soğuk savaş sonrası aldığı şekil ve bunun Türkiye ve Avrupa güvenliğine etkileri Prof.Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  19 Bahadır ŞENGÜN YL 2006 Karadeniz havzasının stratejik geleceği ve Türkiye Doç.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  20 Fatih AYDUĞAN YL 2006 İran'ın nükleer güç politikası ve Türkiye'ye etkileri Prof.Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  21 Zafer SAĞLAM YL 2006 Jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik konumları itibariyle Türkiye-Suriye ilişkilerinin incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  22 Ahmet BULUT YL 2007 Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güvenlik boyutu ve geleceği Doç.Dr. Yaşar ONAY Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  23 Eyyub KANDEMİR YL 2007 Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasındaki Karadeniz eğilimi ve bu kapsamdaki gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkileri Prof.Dr. Cengiz OKMAN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  24 Hasan SEMİZ YL 2007 Uluslararası hukuk bakımından terör suçlarında kolluk yetkileri Prof.Dr. Feridun YENİSEY Savunma ve Savunma Teknolojileri; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  25 Nazmi Fırat İMER YL 2007 Rusya Federasyonu'nun Orta Asya'ya yönelik dış politikasının Türkiye'ye etkileri Doç.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  26 Arif Özgür GÜNDOĞAR YL 2007 Küreselleşme zemininde modern istihbarat Dr. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN Savunma ve Savunma Teknolojileri; Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  27 Serdar HAVUZ YL 2007 Avrupa Konseyi siber suçlar sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin güvenliği Prof.Dr. Feridun YENİSEY Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  28 Sevgi Zeynep DURUKAN YL 2007 11 Eylül sonrası terör algısı ve Türkiye'ye etkileri Doç.Dr. Levent ÜRER Savunma ve Savunma Teknolojileri; Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  29 Alpaslan KIR YL 2008 Türkiye'nin Makedonya politikasının Balkan politikası içerisindeki yeri Yrd.Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  30 Halil İlker AVCI YL 2008 İsrail'in Irak politikasının Türkiye'nin güvenliğine yansımaları Yrd.Doç.Dr. Mahmut Deniz TANSİ Siyasal Bilimler; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  31 Hüsnü Bozkurt UZA YL 2008 Ermenistan'ın ve Ermeni lobisinin Türk dış politikasına etkileri Prof.Dr. Nurşen MAZICI   YÖK Ulusal Tez Merkezi
  32 Murat ORUÇ YL 2008 Avrupa Birliği ilerleme raporları ile PKK terör örgütünün kongre kararlarının karşılaştırılması ve Türkiye'ye yansımaları Öğ.Grv. Ercan ÇİTLİOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  33 Bahar ÖZMALDAR YL 2009 Küreselleşme olgusunun Türkiye ekonomisine etkileri Prof.Dr. Kerem ALKİN Ekonomi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  34 Ferit BAĞCI YL 2009 1980 sonrası Türkiye'de yabancı sermaye hareketleri ve Türk dış politikasına yansımaları Prof.Dr. Kerem ALKİN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  35 Mehmet ÇAMIR YL 2009 Yumuşak güç kavramı ve Türk dış politikasında yumuşak güç Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  36 Yılmaz USTA YL 2009 Vatikan'ın 'devlet'leşme süreci ile Fener Rum Patrikhanesi'nin politikalarının bu süreçle benzeşen yanlarının analizi Prof.Dr. Sibel ÖZEL Tarih;  Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  37 Muhammed İhsan KUYUMCU YL 2010 Güney Kafkasya ülkelerinin demokratikleşme süreçlerinin karşılaştırmalı analizi Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU Siyasal Bilimler; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  38 Osman ÇELİKKAN YL 2010 İklim değişikliğinin Türkiye'nin enerji ve ekonomi güvenliğine etkileri Prof.Dr. Hasan SAYGIN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  39 Salih Uygar KILINÇ YL 2010 Avrupa Birliği- eurocontrol sivil havacılık düzenlemeleri ve Türkiye'ye olası etkileri Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  40 Ahmet AŞIK YL 2011 Değişen Karadeniz jeopolitiğinde Ukrayna ve Gürcistan'ın yeri ve Türkiye'nin güvenliğine etkileri Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  41 Burcu KANBAL YL 2011 Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkilerinde boru hatları diplomasisi Prof.Dr. Hasan SAYGIN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  42 Duygu GENÇ YL 2011 ABD ve RF'nin Güney Kafkasya'ya ilişkin enerji rekabetinin Türkiye'nin enerji güvenliğine etkileri Prof.Dr. Hasan Selçuk KÖNİ Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  43 İlknur ÖZTÜRK YL 2011 Kuzey Buz Denizi üzerinde bölge ülkelerinin hâkimiyet mücadelesi ve Türkiye'ye muhtemel etkileri Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  44 Murat GÜNVAR YL 2011 Türkiye ile Rusya arasındaki nükleer enerji iş birliğinin Türkiye'nin enerji güvenliğine etkileri Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Mert GÖKIRMAK Enerji;  Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  45 Sevinç ÖZTÜRK YL 2011 2003 sonrası Türkiye-İran ilişkilerinin oyun teorisi yaklaşımıyla analizi Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL Enerji; Tarih; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  46 Yasemin ÖZDEN CHARLES YL 2011 Fransa'nın dış politikasında Ortadoğu: 2002-2007 Jacques Chirac Dönemi Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  47 Yonca YALÇIN ÇAKMAKLI YL 2011 Orta Asya ve Hazar bölgesinde enerji odaklı güç mücadelelerinden kaynaklanan bölgesel krizlerin ekonomi politiği ve Türkiye'ye yansımaları Prof.Dr. Hasan SAYGIN Enerji; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  48 Bahadır UYANIK YL 2012 Ekonomik politikalar ışığında Çin Halk Cumhuriyeti Kazakistan ilişkileri ve enerji faktörü Doç.Dr. Ragıp Kutay KARACA Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  49 Çağrı SAĞLAM YL 2012 Soğuk Savaş sonrası Türk-Rus ilişkilerinde kamu diplomasisinin yeri Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  50 Hazar VURAL YL 2012 İran toplum yapısının dış politikasına ve Ortadoğu güvenliğine etkileri Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  51 İbrahim YAŞAR YL 2012 Hazar Havzası'nın Çin Halk Cumhuriyeti enerji politikalarındaki yeri Doç.Dr. Ragıp Kutay KARACA Enerji; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  52 Oğuz KAZMAZ YL 2012 Lübnan'da milliyetçilik düşüncesinin gelişim süreci ve Lübnan'daki Ermeni milliyetçiliğinin Türkiye-Lübnan ilişkilerine etkileri Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  53 Özkan YILDIRIM YL 2012 Türkiye'nin Arap-İsrail çatışmasında öteki olarak İsrail algısı ve günümüz Ortadoğu politikasına yansımaları Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  54 Adem ŞİMŞEK YL 2013 Bağımsızlık sonrası Özbekistan'ın dış politikasında denge arayışları Doç.Dr. Ragıp Kutay KARACA Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  55 Hakan AYDIN YL 2013 Güvenlikleştirme kavramı ve 11 Eylül sonrası Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik dış politikası Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  56 Mücahit BEKTAŞ YL 2013 Türkiye'nin dış politikasında 'Kıbrıs sorunu': Kriz yönetimi stratejisi açısından bir inceleme Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  57 Tolga SAKMAN YL 2013 Türk Diasporasının Avrupa siyasal sistemine katılım süreçlerinin analizi: Almanya, Hollanda, Belçika örneğinde Doç.Dr. Barış ÖZDAL Siyasal Bilimler; Uluslar arası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  58 Aytaç YÜKSEL YL 2014 Çin Halk Cumhuriyeti-Afrika ilişkileri:Sudan örneği Doç.Dr. Ragıp Kutay KARACA Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  59 Eda ÇELİK YL 2014 1923 sonrası dönemde Haidatism'in tarihsel gelişiminde terörün rolü Doç.Dr. Barış ÖZDAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  60 İbrahim Uğur SAVAŞERİ YL 2014 AB entegre sınır yönetiminin Türkiye'nin sınır güvenliğine etkisi ve yeniden yapılandırma çalışmaları Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  61 İsmail ARASAN YL 2014 Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde arama-kurtarma bölgesi düzenlemeleri: Kuvvetler arası koordinasyon ve hava kuvvetlerinin rolü Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  62 Müge YÜCE YL 2014 Çin-Hindistan ilişkilerinin çatışma ve iş birliği teorileri açısından analizi: 1990-2013 Doç.Dr. Ragıp Kutay KARACA Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  63 Burcu ÖZTÜRK YL 2015 Avrupa'daki Türk ve Ermeni Diasporalarının Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine etkilerinin karşılaştırmalı analizi Doç.Dr. Barış ÖZDAL Siyasal Bilimler; Uluslar arası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 07.11.2018)
  64 Fatih DEDEMEN YL İSTH 2011 Antropolojik istihbarat açısından 11 Eylül 2001 sonrası Afganistan örneğinin incelenmesi Prof.Dr. Hasan Selçuk KÖNİ Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  65 Hüseyin SÜRÜCÜ YL İSTH 2011 Mukayeseli Hukukta örgütlü suçlarla mücadele için istihbarat odaklı kolluk anlayışı çerçevesinde veri madenciliğinin önemi Prof.Dr. Feridun YENİSEY Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  66 Nilgün GÜZEL ÖZGÜVEN YL İSTH 2011 Soğuk Savaş Dönemi sonrası özel askeri şirketler yoluyla yürütülen istihbarat faaliyetleri Doç.Dr. Haldun YALÇINKAYA Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  67 Seçkin ÇETİN YL İSTH 2011 İstihbarat ve istihbarata karşı koymada algılama yönetiminin rolü: Irak Savaşı örneği Prof.Dr. Murat ÖZGEN Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler; İletişim Bilimleri  YÖK Ulusal Tez Merkezi
  68 Zeki Cem KARALI YL İSTH 2011 Bölücü-ayrılıkçı terörle mücadelede politik psikolojik boyutun incelenmesi Prof.Dr. Abdülkadir  ÇEVİK Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  69 Ahmet Emre KAYA YL İSTH 2012 Kaçakçılıkla mücadelede istihbaratın rolü: Türkiye gümrükleri Prof.Dr. Feridun YENİSEY Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  70 Ali GÖK YL İSTH 2012 İkinci Körfez Savaşı örneğinde ABD'nin psikolojik harekat ve propaganda uygulamalarının incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Erkan BÜKER Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  71 Atakan ÇELİK YL İSTH 2012 21. yüzyılda ulusal güvenliğin sağlanmasında kurumlararası istihbarat paylaşımının önemi: ABD örneği Prof.Dr. Bekir Sıddık Binboğa YARMAN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  72 Bülent SUNGUR YL İSTH 2012 Endüstriyel casusluğun soğuk savaş sonrası küresel rekabet ortamındaki yeri Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  73 Hilal TETİK KÜTÜKCÜ YL İSTH 2012 Orwell romanlarının distopik dünyasında propaganda: "Daralma", "Hayvan Çiftliği" ve "1984" romanlarının incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Erkan BÜKER Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  74 Kemalettin ARSLAN YL İSTH 2012 1953 İran darbesinin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin petrol odaklı istihbarat faaliyetleri çerçevesinde incelenmesi Prof.Dr. Nuh Tolga YARMAN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  75 Oğuz TÜZ YL İSTH 2012 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobi faaliyetlerinin propaganda araç ve teknikleri açısından incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Erkan BÜKER Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  76 Şeref ÇETİNKAYA YL İSTH 2012 21. yüzyılda ulusal güvenliğin sağlanmasında ekonomik istihbaratın rolü Prof.Dr. Nuh Tolga YARMAN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  77 İrfan YASAK YL İSTH 2013 Siyasi karar alıcıların ulusal güvenlik politikası üretme süreçlerinde sosyal istihbaratın önemi: Arap Baharı örneği Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  78 Mehmet Efe TUZCU YL İSTH 2013 İstihbarat analizinde belirsizlik faktörüyle çalışma yöntemleri ve bilimselliğin önemi Prof.Dr. Bekir Sıddık Binboğa YARMAN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  79 Mehmet Yenal ŞAHİN YL İSTH 2013 Karşı istihbaratta insan boyutunun irdelenmesi: Gafil muhbirlik örneği Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  80 Mesut ERTURAL YL İSTH 2013 Türkiye'de istihbarat hizmetlerinin demokratik denetimi Prof.Dr. Feridun YENİSEY Hukuk; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  81 Sema SÖZER YL İSTH 2013 Proaktif istihbarat: Psikopati ve travma geçmişine dayalı şiddet suçu öngörme modeli Prof.Dr. Bekir Sıddık Binboğa YARMAN Matematik; Psikoloji; Uluslar arası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  82 Vedat ÖZKAN YL İSTH 2013 İran Azerilerinin etnik temelli güncel sorunlarının tarihsel bakış açısı ile incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  83 Yasin ÇEVİK YL İSTH 2013 İstihbaratta muhbir kullanılmasının hukuki açıdan incelenmesi Prof.Dr. Feridun YENİSEY Hukuk; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  84 Cuma ÖZÇOBAN YL İSTH 2014 21. yüzyılda ulusal güvenliğin sağlanmasında siber istihbaratın rolü Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  85 İlker MURAT YL İSTH 2014 Teknik istihbarat faaliyeti olarak adi ve önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sinan ALTUNÇ Hukuk; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  86 Levent SEVİM YL İSTH 2014 Ulusal güvenlik bağlamında tıbbi tehdit ve tıbbi istihbarat değerlendirmesi Prof.Dr.
  Yrd.Doç.Dr.
  Mustafa ÖZER
  Şamil ÜNSAL
  Halk Sağlığı; Savunma ve Savunma Teknolojileri; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  87 Ragıp Gürsel ÖDEMİŞ YL İSTH 2014 Terörle mücadelede insan istihbaratı ve teknik istihbarat ilişkisi Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  88 Vedat GÖRGÜLÜ YL İSTH 2014 Sosyal medyanın propaganda açısından önemi: Arap Baharı sürecinde Mısır ve Libya örnekleri Yrd.Doç.Dr. Erkan BÜKER Gazetecilik; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  89 Fevzi Doğa Can KOCA YL İSTH 2015 Stratejik istihbaratın ulusal güvenliğin sağlanmasındaki önemi: 11 Eylül saldırıları örneği Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 20.06.2018 )
  90 Hakan KÜÇÜKBAŞ YL İSTH 2015 Bilgi yönetimi yaklaşımlarındaki değişimin istihbarat analizine etkisi Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  91 Rafet BAŞTÜRK YL İSTH 2015 Kolluk kuvvetlerinin istihbarat temininde başvurabileceği İnsansız Hava Araçları (İHA) ve bu açıdan uygun İHA özelliklerinin araştırılması Prof.Dr. Nuh Tolga YARMAN Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 24.06.2018 )
  92 Tayfun ŞAHİN YL İSTH 2015 Sosyal paylaşım sitelerinin biyografik istihbarat amacıyla kullanılması: Facebook örneği Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 09.03.2018 )
  93 Turan TOKER YL İSTH 2015 Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Somali açıklarında icra edilen deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetleri kapsamında istihbaratın yeri (2008-2014) Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 26.06.2018 )
  94 Hasan YILMAZ STRJ YL UGS 2005 Küreselleşen Dünyada Hazar enerji kaynaklarının Dünya enerji pazarı içindeki konumu, küresel ve bölgesel güçlerin Hazar Havzasına yönelik politikalarının analizi Doç.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Savunma ve Savunma Teknolojileri Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  95 Ahmet SAPMAZ STRJ YL UGS 2006 Rusya Federasyonu'nun Transkafkasya'ya yönelik dış politikasının Türkiye'ye etkileri Prof.Dr. Ahmet Güner SAYAR Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  96 Kubilay Erdinç KAMACI STRJ YL UGS 2006 Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde uluslararası hukuktan kaynaklanan sorunların Türkiye'nin AB'ne giriş sürecine etkileri Prof.Dr. Ferit Hakan BAYKAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  97 Sabit ATMAN STRJ YL UGS 2006 Küresel petrol stratejilerinin jeopolitik açıdan dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri Prof.Dr. Kerem ALKİN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  98 Tamer AKKAN STRJ YL UGS 2006 21. Yüzyılda uluslararası sistemde değişen güvenlik algısı ve anlayışı içerisinde asimetrik tehditlerin yer ve yapısının analizi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kasım HAN Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  99 Muhammet Ali KANDEMİR STRJ YL UGS 2007 Soğuk savaş sonrası Türk boğazlarının geleceği ve Türkiye Prof.Dr. Hasret ÇOMAK Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  100 Kadir KÜPCÜ STRJ YL UGS 2007 Türkiye'de sınır aşan suların geleceği ve Türkiye'nin güvenliğine etkileri Yrd.Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler Yayınlanma izni bulunmamaktadır. Kütüphane aracılığıyla erişilebilir.
  101 Dilek AYDIN STRJ YL UGS 2008 İran'ın Orta Doğu politikasının Türkiye'nin güvenliğine etkileri Dr. Rasim ÜNLÜ Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  102 Fatma ÇAĞLAYAN STRJ YL UGS 2008 Çin dış politikasında şanghay işbirliği örgütü etkisi ve Türkiye'ye etkileri Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Ekonomi; Siyasal Bilimler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  103 Gökhan BAYRAKTAR STRJ YL UGS 2008 Soğuk Savaş sonrası Orta Asya'nın yeniden yapılanmasının Türkiye'nin güvenlik stratejilerine yansımaları Prof.Dr. Ahmet TAŞAĞIL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  104 Yasemin Esra DOĞANCI STRJ YL UGS 2008 RF ve ABD'nin Güney Kafkasya politikaları ve Türkiye'ye etkileri Prof.Dr. Hasan SAYGIN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  105 Duygu DİNÇER STRJ YL UGS 2009 Sosyal kimlik ve temel kişilik özellikleri bakımından Türkiye'deki toplumsal güvenlik algıları Prof.Dr.
  Dr.
  Nebi SÜMER
  Ahmet KÜÇÜKŞAHİN
  Kamu Yönetimi;  Sosyoloji YÖK Ulusal Tez Merkezi
  106 Ekrem Önder UYAR STRJ YL UGS 2009 Sürdürülebilir kalkınma bağlamında kurulacak olan nükleer reaktörlerin Türkiye'nin enerji güvenliğine etkileri Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU Enerji;  Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  107 Erçin TAHMİNCİLER STRJ YL UGS 2009 Türkiye'nin doğal gaz ve petrole bağımlılığının Türk dış politikasına Hazar havzası bağlamında etkileri Yrd.Doç.Dr. Mahmut Deniz TANSİ Enerji;  Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  108 Ceyhan ÇELİK STRJ YL UGS 2010 Güç ve politika ekseninde Avrupa Birliği-Rusya Federasyonu enerji ilişkileri ile oluşan jeo-enerji alanlarının Türkiye'nin enerji güvenliğine etkileri Prof.Dr. Hasan SAYGIN Enerji; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  109 Çağdaş DEDEOĞLU STRJ YL UGS 2010 Türkiye'de çevre-güvenlik ilişkisinin Ergene Havzası örneği üzerinden incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Rana İZCİ Siyasal Bilimler; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  110 Özer KÜÇÜKUYSAL STRJ YL UGS 2010 Milli Güvenlik Kurulu ile ABD'deki Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yetki ve işlevlerinin karşılaştırmalı analizi Prof.Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Hukuk;  Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  111 Sadi ÇAKIR STRJ YL UGS 2010 Şanghay İşbirliği Örgütü ve Küresel Güç Mücadelesine Etkisi Prof.Dr. Ahmet KANLIDERE Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  112 Fevzi EYİNÇ STRJ YL UGS 2011 Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik ve savunma sisteminin Türkiye açısından değerlendirilmesi Doç.Dr. Şuhnaz YILMAZ ÖZBAĞCI Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  113 Pınar ÇOLAK STRJ YL UGS 2011 Avrupa Birliği'nin gelişen sınır politikalarının Türkiye'ye etkisi: Frontex ve Interreg Doç.Dr. Bahar RUMELİLİ Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  114 Yeşim ÖZGEN STRJ YL UGS 2011 Beşar Esad Dönemi Suriye Dış Politikası ve Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri Doç.Dr. Kenan DAĞCI Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  115 Ahmet YAVAŞ STRJ YL UGS 2012 Enerji güvenliği bağlamında Kazakistan'ın Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkileri üzerine bir araştırma Doç.Dr. Giray SAYNUR BOZKURT Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  116 Ayla YİĞİTEL STRJ YL UGS 2012 Şiddet dışı çatışma çözümü: Sırbistan örneği Prof.Dr. Hasan Selçuk KÖNİ Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  117 Burcu YILMAZ STRJ YL UGS 2012 Türkiye'nin güvenliği bağlamında kamu diplomasisi: Irak örneği Prof.Dr. Şakir Ziya ÖNİŞ Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  118 Cansın ÖZEL STRJ YL UGS 2012 Güvenlikselleştirmede yazılı basının kullanılması: New York Times örneği Prof.Dr. Murat ÖZGEN Gazetecilik;  Siyasal Bilimler; İletişim Bilimleri  YÖK Ulusal Tez Merkezi
  119 Hasan Deniz PEKŞEN STRJ YL UGS 2012 Küreselleşmenin güvenlik anlayışına etkileri (1991-2010) Doç.Dr. Süha ATATÜRE Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  120 Özgür KÖRPE STRJ YL UGS 2012 Yakın dönem Türkiye tarihindeki ayaklanmaların modellenmesi (1800-1938) Yrd.Doç.Dr. Yavuz Selim KARAKIŞLA Siyasal Bilimler; Türk İnkılap Tarihi YÖK Ulusal Tez Merkezi
  121 Uğur Yasin ASAL STRJ YL UGS 2012 Rusya'nın Baltık ülkeleri politikasının değişimi Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  122 Bahadır AYDIN STRJ YL UGS 2013 Vladimir Putin döneminde enerjinin bir güç unsuru olarak kullanılması ve izlenen stratejiler Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  123 Burak DİVARCI STRJ YL UGS 2013 Yeni-işlevselcilik ve güvenlik topluluğu teorileri ışığında Şangay İş Birliği Örgütü Doç.Dr. Ragıp Kutay KARACA Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  124 Burak EMEN STRJ YL UGS 2013 Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yürüttüğü kamu diplomasisi: Fransa ve İspanya örneği Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  125 İsmail ALAGÖZ STRJ YL UGS 2013 İkinci Körfez Harekatı sürecinde ABD-Barzani-Talabani yakınlaşmasının Türkiye'nin güvenliğine etkileri Doç.Dr. Cemal ZEHİR Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  126 Ogün ÖZGÜR STRJ YL UGS 2013 Avrupa Birliği ve yasadışı göçmen/mülteci sorunu: Sınır güvenliği ve Türkiye'ye etkileri Doç.Dr. Fuat AKSU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  127 Batuhan BAŞAR STRJ YL UGS 2015 Doğu Akdeniz doğal gazının Türkiye İsrail etkileşimi bağlamında oyun teorisi ile analizi Prof.Dr. Hasan SAYGIN Enerji; Siyasal Bilimler; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  128 Selva TOR STRJ YL UGS 2015 Uluslararası finansal ve parasal gücün, devletlerin güvenliğine olan etkisi: Türkiye'nin ulusal finansal güvenliği (1974-2014) Doç.Dr. Mustafa Burak GÜRBÜZ Kamu Yönetimi; Maliye; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 20.07.2018 )
  129 Tolgahan TOSUN STRJ YL UGS 2015 Vladimir Putin dönemi (2000 - 2008) Rusya Federasyonu'nun enerji politikaları Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 24.11.2018 )
  130 Ümit DUYU STRJ YL UGS 2015 Rusya Gürcistan savaşı ve sonrası dönemde Rus dış politikasının ve askeri güç unsurlarının ofansif realizm yaklaşımı çerçevesinde incelenmesi Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 19.06.2018 )
  131 Zeynep AYAS STRJ YL UGS 2015 Putin Dönemi Güney Kafkasya'da Avrasyacılık uygulamaları ve Abhazya örneği Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  132 Burak KORKMAZ STRJ YL UGS 2016 Soğuk Savaş sonrası dönemde yasadışı göçün uluslararası güvenliğe etkileri: Avrupa Birliği örneği Doç.Dr. Barış ÖZDAL Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  133 Ersin ÇELİKKANAT STRJ YL HTS 2008 Atatürk'ün Afganistan'a ilgisi, bakışı, Türk-Afgan ilişkileri hakkındaki görüşleri ve günümüze yansımaları Yrd.Doç.Dr. Orhan ÇEKİÇ Türk İnkılap Tarihi YÖK Ulusal Tez Merkezi
  134 Selim GÖKÇEGÖZ STRJ YL HTS 2008 Şeyh Sait isyanı ve PKK terör örgütü eylemlerinin uluslararası ortam açısından değerlendirilmesi Dr. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  135 Atakan ESEN STRJ YL HTS 2009 Türk izcilik hareketinin tarihsel temelleri Doç.Dr. Tülay ALİM BARAN Eğitim ve Öğretim; Spor; Tarih  YÖK Ulusal Tez Merkezi
  136 Alper YILMAZ STRJ YL HTS 2010 Ekonominin ulusallaşmasında Halk Bankası'nın kuruluş stratejisi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Cevahir KAYAM Bankacılık; Sosyoloji YÖK Ulusal Tez Merkezi
  137 Burcu AKYILDIZ STRJ YL HTS 2010 Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan ayrılıkçı Rum faaliyetleri ve Mustafa Kemal Paşa (1914-1922) Prof.Dr. Süleyman BEYOĞLU Tarih; Türk İnkılap Tarihi; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  138 Derya ÖZKARAMAN STRJ YL HTS 2010 Hocalı soykırımı Prof.Dr. Aygün ATTAR Tarih; Türk İnkılap Tarihi YÖK Ulusal Tez Merkezi
  139 Esra MİZAN STRJ YL HTS 2010 Türkiye'de Tek Parti Dönemi köycülük düşüncesi ve köycülük uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Recep ERTÜRK Siyasal Bilimler; Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  140 İpek LÖR STRJ YL HTS 2010 Hatay'ın Ana Vatana katılması stratejisinin analizi Dr.
  Yrd.Doç.Dr.
  Ahmet KÜÇÜKŞAHİN
  Orhan ÇEKİÇ
  Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  141 Levent AK STRJ YL HTS 2010 ABD'nin Irak savaş stratejisinin incelenmesi (2003-2010) Doç.Dr. Ertan EFEGİL Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  142 Senem ÖZTÜRK STRJ YL HTS 2010 Rusya Federasyonu açısından 2008 Güney Osetya Savaşı Prof.Dr. Ahmet TAŞAĞIL Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  143 Tarık DEMİR STRJ YL HTS 2010 Türk-İtalyan ilişkilerinde Menteşe Adaları (1923-1947) Doç.Dr. Ali Fuat ÖRENÇ Tarih; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  144 Evren MERCAN STRJ YL HTS 2011 Osmanlı Bahriyesi'nde modernleştirme stratejisi bağlamında ilk Türk denizaltıları 'Abdülhamid' ve 'Abdülmecid' Yrd.Doç.Dr. Yavuz Selim KARAKIŞLA Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  145 İlkut Taha TASLI STRJ YL HTS 2011 Dersim olayında Cumhuriyet hükümetlerinin uyguladığı strateji Dr. Ramazan TOPDEMİR Siyasal Bilimler; Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  146 Serkan ER STRJ YL HTS 2012 Osmanlı ordusunda seferberlik planı: Balkan Harbi örneği Yrd.Doç.Dr. Gültekin YILDIZ Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  147 Doruk AKYÜZ STRJ YL HTS 2013 Pertev (Demirhan) Paşa'nın Rus-Japon Harbi'nden alınan maddi ve manevi dersler ve Japonların Esbab-ı Muzafferiyeti adlı eseri Doç.Dr. Gültekin YILDIZ Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  148 İlay DEMİRER STRJ YL HTS 2013 Türkiye Dumhuriyeti kuruluş dönemi sanayileşme stratejisi: Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikaları örneği Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Cevahir KAYAM Ekonomi; Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  149 Ahmet Ziyaeddin TÜRKKAN STRJ YL HTS 2014 Kıbrıs bunalımı sürecinin Türk denizciliğine etkileri: 1963-1979 Yrd.Doç.Dr. Nazmi ÇEŞMECİ Denizcilik; Tarih; Uluslar arası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  150 Ali GÜNEŞ STRJ YL HTS 2014 Balkan Harbi'nde Osmanlı gayrinizami harp tecrübesi Dr. Mehmet BEŞİKÇİ Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  151 Cemal Can TARIMCIOĞLU STRJ YL HTS 2014 Geç Osmanlı Harp Fenni ve Harp Tarihi (Kırım Harbi, 93 Harbi, 1897 Osmanlı-Yunan Harbi) literatürü Doç.Dr. Gültekin YILDIZ Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  152 Erhan ÇİFCİ STRJ YL HTS 2014 Tümgeneral Tahsin Yazıcı'nın askerî kariyeri (1912 - 1952) Doç.Dr. Gültekin YILDIZ Savunma ve Savunma Teknolojileri; Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  153 Somer Alp ŞİMŞEKER STRJ YL HTS 2014 İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ekonomi politikalarında topyekün harbin etkisi ve Kara Kemal Bey'in yeri Yrd.Doç.Dr. Kahraman ŞAKUL Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 13.01.2018)
  154 Emine Tülin ERİNÇ STRJ YL HTS 2015 Osmanlı müelliflerine göre 93 Harbi'nin kaybedilme sebepleri Dr. Mehmet BEŞİKÇİ Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  155 Efe GÜZELOĞLU STRJ YL HTS 2016 İmparatorluk zabitinden Cumhuriyet subayına: Erken Cumhuriyet subaylarının anılarında askerî, toplumsal ve siyasî düşünce Doç.Dr. Gültekin YILDIZ Tarih YÖK Ulusal Tez Merkezi
  156 Ali GÜLER SKY YL SKY 2009 Türk Silahlı Kuvvetleri tedarik zincirinde kontrat yönetimi üzerine bir çalışma Prof.Dr.
  Doç.Dr.
  Mehmet Yaman ÖZTEK
  Erdoğan BÜLBÜL
  Savunma ve Savunma Teknolojileri;  İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  157 Ceyhun ULUDAĞ SKY YL SKY 2009 Performans değerlendirme sistemi çıktılarının insan kaynakları yönetiminin alt sistemlerinde girdi olarak kullanılmasına yönelik bir model önerisi: TSK örneği Doç.Dr. Türker BAŞ Savunma ve Savunma Teknolojileri;  İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  158 İlker ATAK SKY YL SKY 2009 Çok kademeli tedarik zincirlerinin SCOR modeline dayanılarak simülasyon yöntemiyle analizi: Hava Kuvvetleri örneği Prof.Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK Endüstri ve Endüstri Mühendisliği;  İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  159 Ali Nadi ÜNAL SKY YL SKY 2010 İşveren markası kavramı bağlamında fonksiyonel ve duygusal tercih özelliklerinin örgütsel bağlılık ilişkisi: Hava Harp Okulu örneği Doç.Dr. Türker BAŞ İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  160 Özkan KARAASLAN SKY YL SKY 2010 Motivasyonel dilin örgütsel vatandaşlık davranışı ile olan ilişkisinde lider üye etkileşiminin aracılık etkisinin incelenmesi: Yapısal eşitlik modelinde bir uygulama Doç.Dr. Türker BAŞ İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  161 Mehmet KURTPINAR SKY YL SKY 2011 Birey-örgüt uyumunun bireysel performans üzerindeki etkisinde kişilik özellikleri ve işe adanmışlığın rolü Prof.Dr. Türker BAŞ İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  162 Yunus DEMİREL SKY YL SKY 2011 Bankacılık sektöründe ortaklaşa rekabet stratejisi Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Bankacılık; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  163 Ayşe Gül TERLEMEZ SKY YL SKY 2012 İşveren markasının, işe adanmışlık ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisinde örgütsel çekiciliğin rolü: Türk Hava Yolları örneği Prof.Dr. Türker BAŞ Sivil Havacılık; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  164 Ebru CAYMAZ SKY YL SKY 2012 Savunma kaynaklarının yönetiminde görev alacak insan kaynağının yönetimi için bir model önerisi Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Savunma ve Savunma Teknolojileri; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  165 Hüseyin DEMİR SKY YL SKY 2012 Türkiye'de liderlik araştırmaları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bir meta analizi Prof.Dr. Türker BAŞ İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  166 İlker Hacı Ali BARAN SKY YL SKY 2012 Türkiye kültüründe kolektivizm bir meta analiz Prof.Dr. Türker BAŞ Psikoloji; Sosyoloji; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  167 Halil ÖZÇAY SKY YL SKY 2013 Türkiye'nin savunma kaynaklarının planlanmasında ve yönetiminde kullanılan tedarik sürecinin analizi Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Savunma ve Savunma Teknolojileri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  168 İbrahim NALBANT SKY YL SKY 2013 Yöneticilerin problem çözme becerilerinde iş doyumunun ve algılanan örgütsel desteğin rolü Prof.Dr. Uğur YOZGAT İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  169 Mahmut BÖLÜKBAŞ SKY YL SKY 2013 Türk savunma sanayii AR-GE projelerinin ARGE yönetimi açısından incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Bilim ve Teknoloji; Savunma ve Savunma Teknolojileri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  170 Mehmet ÖZKAN SKY YL SKY 2013 İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman krom, silah ticareti ve kredi ilişkileri Prof.Dr.
  Dr.
  Sabri Burak ARZOVA
  Sezen KILIÇ
  Savunma ve Savunma Teknolojileri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  171 Muzaffer ÜNSALDI SKY YL SKY 2013 Asimetrik tehdit ve savunma sanayisine etkileri Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Savunma ve Savunma Teknolojileri; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  172 Samet ÖZKAN SKY YL SKY 2013 Savunma projelerindeki sapmaların proje yönetimi disiplini bağlamında değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Savunma ve Savunma Teknolojileri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  173 Gizem ERGÖNEN SKY YL SKY 2014 Lojistik yönetimi ve proje yönetimindeki teknolojik gelişmelerin savunma sanayi projeleri üzerindeki etkisi Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Bilim ve Teknoloji; Savunma ve Savunma Teknolojileri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  174 Melih BARAN SKY YL SKY 2014 Y kuşağının zorunlu askerlik hizmetinden beklentilerinin analizi Prof.Dr. Esin CAN Savunma ve Savunma Teknolojileri YÖK Ulusal Tez Merkezi
  175 Mehmet KARAKÖSE SKY YL SKY 2015 Türk savunma sanayisini geliştirmeye ve desteklemeye yönelik yeni bir strateji: Kümelenme Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Savunma ve Savunma Teknolojileri;  İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 02.06.2018 )
  176 Mehmet SUCİ SKY YL SKY 2015 Türk savunma sanayiinin sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşmasında talep koşullarının etkisi ve önemi Prof.Dr.
  Dr.
  Esin CAN
  Orhan SEZGİN
  Savunma ve Savunma Teknolojileri;  İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  177 Mustafa MERAL SKY YL SKY 2015 Siber güvenlik kapsamında kritik altyapıların korunmasının önemi Yrd.Doç.Dr. Şamil ÜNSAL Kamu Yönetimi; Savunma ve Savunma Teknolojileri; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  178 Nihan Çerağ BİLGİN SKY YL SKY 2015 Depolama etkinliklerinde sipariş işlemenin önemi ve otomotiv sektöründe bir araştırma Prof.Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK Endüstri ve Endüstri Mühendisliği; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  179 Özhan EREN SKY YL SKY 2015 Savunma tedarik projelerinde sapmaların önlenmesi maksadıyla program yönetimi yaklaşımının uygulanabilirliği Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Savunma ve Savunma Teknolojileri; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 02.06.2018 )
  180 Serkan MAMMADOV SKY YL SKY 2015 Azerbaycan'ın savunma politikaları ve enerji gelirlerinin savunma harcamaları üzerindeki etkileri Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL Savunma ve Savunma Teknolojileri; Uluslararası İlişkiler; İşletme YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 12.06.2018 )
  181 Ayhan SORGUCU HHH YL HHH 2005 Türkiye'nin hava sahasının hukuksal statüsünün uluslararası hava hukuku ve Türkiye'nin dış sorunları çerçevesinde incelenmesi Prof.Dr. Ferit Hakan BAYKAL Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  182 Fatih TOSUN HHH YL HHH 2009 Uluslararası Hukukta kuvvet kullanma ve yeni devlet oluşumu: Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)/Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) örnekleri Doç.Dr. İbrahim KAYA Hukuk;  Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  183 Yasemin SEMİZ HHH YL HHH 2009 Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta vicdani ret Prof.Dr. Feridun YENİSEY Hukuk; Kamu Yönetimi YÖK Ulusal Tez Merkezi
  184 Serhan YÜCEL HHH YL HHH 2010 AB tarafından uygulanması planlanan Tek Avrupa hava sahasına katılmanın, mevcut uluslararası anlaşmalar ve Yunanistan ile yaşanan sorunlar bağlamında incelenmesi Prof.Dr. Mesut ÖNEN Ulaşım YÖK Ulusal Tez Merkezi
  185 Arda ONKÖK HHH YL HHH 2011 Ermeni sevk ve iskanı örneğinde soykırım kast unsurunun incelenmesi Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU Hukuk; Tarih; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  186 Cansu ATILGAN HHH YL HHH 2011 Uluslararası Hukukta taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve Türkiye Prof.Dr. Sibel ÖZEL Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  187 Muharrem Uğur BOZKURT HHH YL HHH 2011 Uluslararası Hukuk kapsamında deniz haydutluğu Prof.Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  188 Olcay ZİYA HHH YL HHH 2011 Uluslararası Hukukta toplu sığınma ve Türkiye Prof.Dr. Mustafa Tevfik ODMAN Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  189 Merve ÇINAR HHH YL HHH 2013 Lizbon antlaşması'nın hukuki sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi Prof.Dr. Sibel ÖZEL Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  190 Onur SARI HHH YL HHH 2013 Uluslararası Hukuk ve Türk Ceza Hukuku bağlamında siber güvenlik ve bilişim sistemine yönelik suçlar Yrd.Doç.Dr. Asiye Selcen ATAÇ Bilim ve Teknoloji; Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  191 Özden KORAL HHH YL HHH 2013 Gazze Deniz Ablukası: Silahlı Çatışma Hukuku ve Deniz Hukuku bağlamında bir değerlendirme Prof.Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  192 Şener ÇELİK HHH YL HHH 2013 Afganistan Savaşı'nda Silahlı Çatışma Hukuku ihlalleri Prof.Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Hukuk; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  193 Ahmet CERAN HHH YL HHH 2014 Silahlı çatışmalar kapsamında insansız hava aracı kullanımının uluslararası hukuktaki yeri Prof.Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Hukuk; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  194 Ümit CAN HHH YL HHH 2014 Uluslararası Ceza Mahkemesi ve terör suçları Yrd.Doç.Dr. Asiye Selcen ATAÇ Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  195 Ali MAVUŞ HHH YL HHH 2015 Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine giren bir suç olarak Uluslararası Ceza Hukukunda saldırı suçu Doç.Dr. Olgun DEĞİRMENCİ Hukuk YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 09.07.2018 )
  196 Ferhat ALTUNDAĞ HHH YL HHH 2015 Uluslararası Hukukta deniz haydutluğu yargılamaları ve yargı yetkisi Prof.Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Hukuk; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 08.07.2018 )
  197 Sedat USTAOĞLU HHH YL HHH 2015 Siber savaş ve Uluslararası Hukuk Prof.Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Hukuk; Uluslararası İlişkiler YÖK Ulusal Tez Merkezi
  (Kısıtlı: 13.07.2018 )
  KISALTMALAR:
  ABD Ana Bilim Dalı
  PR Program
  Uluslararası İlişkiler
  İSTH İstihbarat
  STRJ Strateji ve Stratejik Araştırmalar
  UGS Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri
  HTS Harp Tarihi ve Strateji
  SKY Savunma Kaynakları Yönetimi
  HHH Harp/Harekât Hukuku
  DR Doktora
  YL Yüksek Lisans

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60