Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


  Nuri Ender KARAGÖZ

  Muhabere Albay

  Bilgi İşlem Daire Başkanı

   


  Bilgi İşlem Daire (BİD) Başkanlığının Görevleri:

  1. MSÜ Rektörlük birimlerine hizmet verecek bilgi sistem alt yapısını planlamak, diğer üniversitelerle ve YÖK ile bilgi sistem koordinasyonunu sağlamak, MSÜ Rektörlüğüne bağlı okullardaki bilgi sistem ağının ve yazılımının MSÜ ağ ve yazılımı ile entegrasyonunu ve uyuşumunu planlamak,

  2. MSÜ ve bağlılarının uygulayacağı tüm bilgi sistem işletme politikalarını ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek ve uygulamak, üniversite ve bağlı birimlerin arasındaki geniş alan ağını kurmak, işletilmesini ve idamesini sağlamak

  3. MSÜ ve bağlılarının uygulayacağı bilgi sistem güvenlik politikalarını ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek ve uygulamak, içeriden ve dışarıdan gelecek siber saldırılar ile ilgili risk analizini yaparak gerekli tedbirleri almak ve olası bir siber olaya müdahale etmek,

  4. MSÜ ve bağlılarının ihtiyaç duyacağı tüm yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlamak, bu yazılımları ilgili mevzuata uygun olarak geliştirmek veya geliştirilmesini koordine etmek, yazılım testlerini yapmak, MSÜ’nün internet ve TSK Ağı’nda bulunan örün sitelerini tasarlamak, kurmak ve yönetmek,

  5. MSÜ yerleşkesinde bulunan birimlerde görev yapan bilgi sistem kullanıcılarına bilgi sistem desteğini sağlamak, yetkisi dâhilinde olan tüm donanım arızalarına müdahale etmek ve arızaları gidermek, tüm bilgi sistem malzemelerinin bakım, onarım ve garanti süreçlerini planlamak ve takibini yapmaktır.

  Yeni teklif edilen TMK’ya göre BİD Bşk.lığı birimleri:

  Bilgi İşlem Daire Başkanı

  İdari Kısım

  Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

  Bilgi Sistemleri İşletme Şube Müdürlüğü

  •   Temel Servisler İşletme Kısmı

  •   Ağ Yönetim Kısmı

  •   Siber Güvenlik Kısmı

  •   Kullanıcı Destek ve Donanım Bakım Onarım Kısmı

  Yazılım Şube Müdürlüğü

  •   Yazılım Geliştirme Kısmı

  •   Yazılım Sistemleri İşletme Kısmı

  •   Örün Yönetim Kısmı

  Muhabere Elektronik Sistemler Yönetim Şube Müdürlüğü                             

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60