Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  MSÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMİNİ DEĞERLENDİRMELERİ SONUÇLANMIŞTIR  Milli Savunma Üniversitesi MSÜ bağlısı Harp Okulları, Meslek Yüksek Okulları ve Enstitülerde görev yapmak üzere ilan edilen kadrolara başvuran adayların değerlendirmesi ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.
   
  Başarı değerlendirmesine göre yapılan sıralamada asil listede yer alan adayların ataması haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde Milli Savunma Bakanının onayına müteakip yapılacaktır. Asil listede yer alan adayın gelmemesi veya atama işlemi yapılamaması halinde yedek listede yer alan adayın işlemleri başlatılacaktır. Atama yapılacak adaylara ayrıca posta yolu ile tebligat yapılacaktır.
   
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60