MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

  MSÜ ATASAREN HAKKINDA


   

      2003 yılında, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde güvenlik ve strateji araştırmaları alanlarında, lisansüstü öğrenim vermek üzere Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulmuştur. Türk profesyonel askerî eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında, 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun” ile kurulan Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde, Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 numaralı kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) faaliyetlerine başlamıştır.

   

      Vizyonumuz:
  Çağın gereklerine uygun sivil-asker işbirliği içerisinde, yerli ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmek ve bilgi üretmektir. 
   
      Misyonumuz:
  ATASAREN’nin vazifesi, öncelikle Milli Savunma Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere;
  - Strateji, sosyal, beşeri ve idarî bilimler alanlarında lisansüstü eğitim ve öğretim ile sertifika ve kurs programlarını planlamak, yürütmek ve kontrol etmek,
  - Akademik danışmanlık hizmeti vermek,
  - Milli savunma ve güvenlik ile ilgili sosyal bilimler dallarında araştırma - geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu alanda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine destek vermek, 
  - Stratejik seviyede millî savunma ihtiyaçlarına cevap verecek uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak,
  - Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri bilimsel ve meslekî kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktır.