Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Tarihçe

    1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile astsubay eğitiminin modern yöntemlerle yapılabilmesi için Osmanlı Devleti’nin yedi ordu bölgesinde (İstanbul, Konya, Selânik, Erzincan, Halep, Bağdat, Yemen) ilkokul düzeyinde “Küçük Zabit İptidaî Mektepleri” açılmıştır.

    Osmanlı askerî yapısı içinde,ordumuzun orta kademe yöneticileri ve teknisyenleri olan astsubay gereksinimi ilk başlarda; sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisiyle sivrilmiş erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınmalarıyla sağlanıyordu. İlk kurulan okulların bir kısmı savaşların etkisi ve toprak kaybı nedeniyle kapandılar. 03 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede değişik zamanlarda çeşitli “Astsubay Okulları” açılmıştır.

    1950’den sonra açılan “Astsubay Hazırlama Ortaokulları”ndan Konya’daki hariç tümü 1963 yılına kadar kapatılmıştır. 1966 yılında yapılan bir düzenleme ile Konya’daki “Astsubay Hazırlama Okulu” aynı yıl Çankırı’ya taşınarak “Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu” adını almıştır. Daha sonra 1987 yılında Balıkesir’de “Teknik Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur. 1988 yılında Ankara’daki “Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu”nun ve 1997 yılında ise Çankırı’da bulunan “Astsubay Hazırlama Okulu”nun Balıkesir’e taşınmasıyla burada “Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuş ve 2003 yılından itibaren ise Meslek Yüksek Okulu seviyesine yükseltilmiştir. Okul, 2016 yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilatlandırılmıştır.


     

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43