Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Kullanıcı İlişkilerinin Görevleri:


  • Kütüphane kaynaklarını ve kütüphane hizmetlerini, kullanıcılara tanıtmak,
  • Kütüphane hizmetlerini, kullanıcılara ilgi çekici hale getirerek kütüphaneleri cazip hale getirmek,
  • Kütüphane içinde yapılan toplantı, seminer,  kullanıcı eğitimleri vb.  etkinliklerde, gerekli tüm çalışmaları sürdürmek,
  • Kütüphane için hazırlanan broşür, tanıtım kitapçığı, kullanım kılavuzu vb. basılı materyalleri hazırlamak,
  • Kullanıcılar ile sürekli iletişim halinde olup, gelebilecek soru/sorunlara yapıcı çözümler sunmaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60