Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Millî Savunma Üniversitesi 2'nci Senato Toplantısı
    (29 Haziran 2018)

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60