Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  MSÜ DAMYO DENİZCİLİK NOSYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ


  MSÜ DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
  DENİZCİLİK NOSYONU KAZANDIRMA (DENOK) EĞİTİMİ

  (23-25 Şubat 2018 / 02-04 Mart 2018)

           

   

  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören askeri öğrencilerin 3 safha halinde planlanan Denizcilik Nosyonu Kazandırma (DENOK) Eğitimleri kapsamında; ikinci grup DENOK eğitimi 89 II/S ve 132 I/S öğrencinin iştiraki ile 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında, üçüncü grup DENOK eğitimi ise, 195 I/S öğrencinin iştiraki ile 02-04 Mart 2018 tarihleri arasında TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA Komutanlığı (A-579) ile Gölcük Poyraz Limanından hareketle 2 (İki) gün süreyle Marmara Denizi'nde icra edilmiştir.

  Eğitimler süresince öğrenciler yangın, gemiyi terk, demirleme ve denize adam düştü role eğitimlerini icra etmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler branş mahallerini yerinde inceleme fırsatı bulmuş, Mayıs-2018 ayı içerisinde planlı Açık Deniz Eğitimi (ADE) öncesi erbaş / er görevlerine yönelik uygulamalı eğitimlere tabi tutulmuşlardır. Söz konusu eğitimler ile öğrencilerin gemi hayatına aşinalık kazanmaları, temel denizcilik tabirleri ile bahriye örf / adetlerini yaşayarak öğrenmeleri ve mesleğe olan aidiyetlerini arttırmaları sağlanmıştır.

  Denizcilik Nosyonu Kazandırma (DENOK) Eğitimine üç grup halinde iştirak eden toplam 613 I/S ve II/S öğrencinin eğitimleri başarıyla tamamlanmıştır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60