Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Misyon-Vizyon


  Misyon 

  Vatanına, milletine ve devletine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen; milli değerlere, demokratik kültüre ve tarih şuuruna sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek; askeri harekât ortamına ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümler sunmak.

  Vizyon 

  Yenilikçi ve nitelikli birikimiyle, başta savunma, güvenlik ve strateji olmak üzere eğitim ve araştırmada öncü ve fark yaratan referans bir üniversite olmak. 
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60