Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Yeni Kurmaylık Sistemi


  Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Yeni Kurmaylık Sistemi Uygulanmaya Başlanıyor

   
  1.      “Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bağlısı Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geniş tabana yayılmış, kademeli ve performans odaklı yeni “Kurmaylık Sisteminegeçilecektir.
   
  2.      Yen kurmaylık sistemi: iki kademeden oluşmaktadır. Birinci kademe, Karargâh Subaylığı Eğitimi (KARSU) (taktik seviyede 4.5 ay uzaktan eğitim ve 4.5 ay yüz yüze eğitim) ikinci kademe ise Komuta ve Kurmay Eğitimi (taktik-operatif seviyede bir yıl yüz yüze eğitim) dir.
   
  3.      Kuvvet Harp Enstitülerinde verilecek KARSU Uzaktan Eğitim Safhası sonrası Yüz Yüze Eğitim Safhası için Giriş Sınavı 11 Ekim 2017 tarihinde yapılacaktır. Bahse konu sınavda başarılı olan subaylar kontenjan dâhilinde 23 Ekim 2017-02 Mart 2018 ve 09 Mart -20 Temmuz 2018 arasında iki dönem halinde karargâh subaylığı eğitimine alınacaktır.
   
  4.      Karargâh Subaylığı Eğitimi Giriş Sınavına asgari 6’ncı hizmet yılını bitirmiş ve azami 23’üncü hizmet yılını bitirmemiş olmak (Belirtilen hizmet yılı aralığı MSB.lığı tarafından değiştirilebilir.) şartını ve diğer ilgili şartları sağlayan tüm muvazzaf subaylar (KOMKARSU eğitimini tamamlayan subaylar dâhil) başvurabilecektir.
   
  5.     Karargâh Subaylığı eğitimini başarı ile tamamlayan subaylara 1 yıl kıdem ve “Komuta ve Kurmay Eğitimi Giriş Sınavı”na giriş hakkı verilecektir. Bir yıllık Komuta ve Kurmay Eğitimini tamamlayan subaylara yüksek lisans diploması ve 1 yıl kıdem verilecektir.
   
  6.         Bu eğitimleri müteakiben yapılacak seçimlere göre 4.5 aylık yüz yüze “Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi(operatif ve stratejik seviye), ardından 3-4.5 aylık yüz yüze “Milli Savunma ve Güvenlik Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60